Število rezultatov iskanja: 1745

Založnik
(1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Center za informiranje propagando in založništvo (1360)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
CZ (1)
Demokratska stranka (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (15)
ex typographia polyglotta S. Congregationis de Propaganda Fide (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geschichtsverein (1)
Grafika 13 A (1)
Gutenberghaus (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Iskra Delta (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
JAT, Sektor propagande (4)
Karl Linhart (1)
Kärtner Heimatdienst (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
LDS (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
M. Kranjec (65)
Mavrica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet za Koroško (2)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Obzorja (1)
Odbor za propagando IX. olimpijade v Sloveniji (1)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoški inštitut (1)
Privredni vjesnik (2)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
RTV (1)
s. n. (84)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SLS (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (2)
Studio Vidovič (1)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (18)
Študentska založba (1)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (6)
Turistička propaganda (2)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Umetniška propaganda (5)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba ZRC (8)
Zares etc. (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (5)
Zdravilišče (4)
Združena lista (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1745)