Število rezultatov iskanja: 540

Založnik
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Kosi (1)
A. Vengar (1)
Akademski pevski zbor (1)
Akademsko društvo Slovenija (1)
Ant. Slatnar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (1)
Didakta (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fr. Vesel (3)
Glasbena matica (15)
Iv. Pr. Lampret (2)
J. Špicar (5)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Jugoslovanska pevska zveza (1)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (3)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (2)
Jugoslovensko-češkoslovaška liga (2)
Katoliško tiskovno društvo (13)
Kolo jugoslovenskih sester (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za proslavo 200. obletnice (1)
Kulturna skupnost (1)
Ljubljanski sokol (1)
Mestna občina (2)
Muzejsko društvo (5)
Muzika dravske divizije (1)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzika Dravske divizijske oblasti (2)
Narodno gledališče (1)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naše delo (11)
'nova Tiskara'vrček I Dr (1)
Odbor za proslavo osemdesetletnice rojstva Srečka Kosovela (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
OK SZDL Bežigrad (58)
OK SZDL Ljubljana Center (35)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Pevska zveza (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (4)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 130 obletnice skladatelja Huga Wolfa (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
R. Smola (2)
Romsko društvo Anglunipe (1)
Ruska matica (1)
S. J. S. U. Preporod (2)
s. n. (3)
samozal. (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (44)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (3)
SNG Maribor (8)
SO (1)
Tiskarna sv. Cirila (32)
Tiskovna zadruga (18)
Učiteljska Tisk. V Ljublj. (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
Zaveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza godbenikov za Slovenijo (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna Tisk. (1)
Išči med rezultati (540)