Število rezultatov iskanja: 469

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
= ZRC Publishing (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (16)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Fakulteta za arhitekturo (37)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta (20)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IUS SOFTWARE (3)
J. Režek (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Pak (1)
M. Prelog (1)
M. Simoneti (1)
M. Žagar (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Razpotnik Visković (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (64)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
S. Mujkić (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skopje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societá storica del Litorale (5)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (111)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (29)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (31)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (32)
Zveza geografskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (469)