Število rezultatov iskanja: 414

Časopisje in članki - oblika
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
D. Stober (1)
dLib distributer (1)
Društvo arhitektov (28)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
E. Navinšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (59)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (17)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (5)
Geološki zavod (1)
Gospodarski vestnik (1)
I. Bizjak (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
J. Režek (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Simoneti (1)
M. Triglav Čekada (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
N. Marolt (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (36)
S. Mujkić (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (9)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (13)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (151)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (21)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (414)