Število rezultatov iskanja: 633

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (23)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (26)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (14)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (248)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (17)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (88)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zgodovinsko društvo Celje (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (67)
Založnik
(1)
A. Beer (1)
A. Marković (1)
A. Vigini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (23)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
D. Rovšek (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
E. Wieser (1)
Elite (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (6)
Histria Editiones (1)
Holynski (1)
I. Germek (1)
I. Kvas (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (26)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Korzun (2)
J. Lomschek (1)
J. Müller (1)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
Jakopičev paviljon (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (1)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
Ljudska univerza (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (17)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (1)
Občina (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (9)
OŠ Tabor Logatec (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pelikan (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prijatelj (1)
R. Smola (13)
Reitenburg (1)
S. Hendler (1)
s. n (1)
s. n. (2)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Societa storica del Litorale (8)
Societá storica del Litorale (12)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Teološka fakulteta (4)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
V. Bester (2)
V. Bevc (1)
V. Bohinec (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (13)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (46)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (633)