Število rezultatov iskanja: 87604

Časopisje in članki - naslov
26! (Ljubljana) (27)
AB. Arhitektov bilten (20)
Academica turistica (Spletna izd.) (158)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (999)
Acta biologica Slovenica (125)
Acta carsologica (881)
Acta chimica slovenica (1867)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (487)
Acta geographica Slovenica (263)
Acta geotechnica Slovenica (186)
Acta historiae artis Slovenica (78)
Acta Histriae (1019)
Acta hydrotechnica (63)
Acta linguistica asiatica (134)
Acta medico-biotechnica (183)
Acta neophilologica (360)
Acta silvae et ligni (87)
Advances in production engineering and management (140)
Agricultura (25)
Agricultura (Maribor) (112)
Aktualno! (20)
Almanah Osnovne šola Frana Albrehta Kamnik (4)
Alumni OMM (5)
Amfiteater (Ljubljana) (124)
Anali PAZU HD (23)
Annales kinesiologiae (Koper) (119)
Annales. Series historia et sociologia (1299)
Annales. Series historia naturalis (763)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (338)
Anthropos (Ljubljana) (20)
AR. Arhitektura, raziskave (506)
Arheološki vestnik (717)
Arhivi (24)
Ars et humanitas (344)
Ars mathematica contemporanea (422)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (975)
Asian studies (107)
Atlanti (1)
Balkan traveller (3)
Better, worse, average (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (986)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Central European Public Administration Review (55)
CEPS journal (328)
Cinkarnar (28)
Clotho (3)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (5)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (235)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (827)
Delo & dom (132)
Delo (Ljubljana) (2238)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (62)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (17)
Dialogi (6)
Didakta (7)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (349)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (3)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Domača kaplja (4)
Don Bosko (11)
Družboslovne razprave (442)
Družina (26)
Državni svet (12)
Dve domovini (664)
Dynamic relationships management journal (38)
E vsevedež (2)
Ecce organvm (17)
Economic and business review (28)
Economic issues (12)
Edinost in dialog (139)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (13)
Ekonomsko ogledalo (133)
Elektrotehniški vestnik (612)
ELOPE (Ljubljana) (132)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (85)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
E-prijatelj (83)
E-test info (1)
Etični potrošnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (489)
Evro-atlantski bilten (2)
Farmacevtski vestnik (804)
Festival LGTB filma (15)
Filozofski vestnik (1251)
Fizika v šoli (13)
Fizioterapija (Ljubljana) (144)
Folia biologica et geologica (119)
Fünkešnica (47)
Gea (Ljubljana) (261)
Geodetski vestnik (907)
Geografija v šoli (14)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (905)
Geologija (611)
Glas centra (1)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (3)
Glasba v šoli in vrtcu (16)
Glasilo občine Luče (11)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (931)
Gozdarski vestnik (794)
Gradbeni vestnik (493)
Grosupeljski odmevi (100)
Hacquetia (265)
Hladnikia (36)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Hmeljar (Žalec) (142)
Hmeljarski bilten (149)
Humanist (3)
IB revija (Ljubljana) (279)
Igra ustvarjalnosti (162)
Illiesia (197)
Ilustrirani Slovenec (1)
Image analysis and stereology (354)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (13)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (12)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (32)
Informacije MIDEM (983)
Informacijsko poslovna revija (1)
Informatica (Ljubljana) (1082)
Informatica Medica Slovenica (197)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Infotok (1)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
International journal of Euro-Mediterranean studies (50)
International journal of management, knowledge and learning (61)
IRT 3000 (96)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Izzivi managementu (23)
Izzivi prihodnosti (46)
Jašubeg en Jered (41)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (750)
Jezikoslovni zapiski (674)
Journal of energy technology (177)
Južni Sokol (9)
Kakovostna starost (5)
Kamničanka (100)
Katalog kartografskega gradiva (7)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (1)
Kemija v šoli in družbi (65)
Keria (Ljubljana) (154)
Kinesiologia Slovenica (84)
Kino (Ljubljana) (13)
Knjižnica (786)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (6)
Kopitarjev glas (147)
KPK vestnik (47)
Kreativne produkcije (2)
Kronika (Ljubljana) (40)
Kronika slovenskih mest (3)
LAHA (Online ed.) (108)
Lanski sneg (3)
Laški zbornik (3)
Learning parade e-bulletin (5)
Les (Ljubljana) (524)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (1)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Lex localis (18)
Linguistica (Ljubljana) (740)
Liter jezika (8)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (9)
Ljubljanski zvon (624)
Logaške novice (133)
Loški razgledi (6)
Management (Spletna izd.) (153)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (301)
Matematika v šoli (16)
Materiali in tehnologije (1899)
Medicine, law & society (41)
Medicinski razgledi (844)
Medijska vzgoja in produkcija (7)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mednarodno inovativno poslovanje (171)
Mengšan (189)
Mesečna obvestila (2)
Metodološki zvezki (186)
Mladi planinec (49)
Monitor (Ljubljana) (65)
Monitor ISH (391)
Mostiščar (98)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Mreža odnosov (2)
Muzikološki zbornik (826)
Na meji nevidnega (6)
Narobe (26)
Naš čas (912)
Naš časopis (111)
Naš kraj (Dobrepolje) (186)
Naš stik (178)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (415)
Naše travinje (14)
National statistics in Slovenia. Annual report (1)
Natura Sloveniae (238)
New edge magazine (12)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Novi glasovi geštalta (1)
Novi PeFeron (4)
Novi zvon (61)
Novice iz Moravške doline (138)
Novice za zdravje (1)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (1)
Obzornik zdravstvene nege (807)
Odsev (Trzin) (101)
Odsevanja (5)
Okno (Ljubljana) (44)
Ona plus (43)
Onkologija (Ljubljana) (651)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Organizacija (Kranj) (628)
Organizacija znanja (343)
Ormožanček (4)
Otrok in knjiga (24)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Papir (Ljubljana) (14)
Perfectus PRO (4)
Phainomena (Ljubljana) (22)
Pika na si (4)
Pivški list (22)
plakati (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Planinski vestnik (3030)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (63)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (2002) (41)
Poligrafi (150)
Polžek (1)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (5)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o razvoju (17)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Pravni letopis (15)
Pravnik (182)
Prikazi in analize (15)
Primerjalna književnost (805)
Primorski dnevnik (2702)
Prispevki za novejšo zgodovino (271)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (868)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Ptujčan (11)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (2)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (3)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (5)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (844)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (445)
Razredni pouk (16)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (534)
Res novae (46)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Research bulletin (1)
Research in social change (40)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za elementarno izobraževanje (341)
Revija za geografijo (233)
Revija za javna naročila in javne finance (83)
Revija za univerzalno odličnost (196)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revus (Ljubljana) (97)
RIKOSS (66)
RMZ-materials and geoenvironment (553)
Rokovnjač (Lukovica) (137)
Salezijanski vestnik (42)
Sanitarno inženirstvo (89)
Savina Atai (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (312)
Scopolia (1)
Sedmo čudo (13)
Sejni zapisi Državnega zbora (310)
SID banka (English ed.) (11)
SID banka (Slovenska izd.) (11)
Sir*ius (46)
Slamnik (161)
Slavia Centralis (339)
Slavistična revija (904)
Slovenian economic mirror (138)
Slovenian veterinary research (461)
Slovenske novice (1168)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (130)
Slovensko glasilo (1)
Slovenščina 2.0 (90)
Slovenščina v šoli (242)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (27)
Sodobni strojnik (1)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (8)
Sopotja (1)
Stati inu obstati (195)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Strojniški vestnik (4)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia mythologica Slavica (365)
Studia universitatis hereditati (46)
Svet elektronike (22)
Svet kapitala (90)
Svet ptic (422)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (1)
Šentvid nad Ljubljano (3)
Šolska knjižnica (16)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (348)
Šolsko svetovalno delo (170)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (4)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (15)
Tekstilec (173)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (72)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trdoživ (17)
Trobla (Velike Lašče) (102)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski tovariš (47)
Uporabna informatika (Ljubljana) (27)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (71)
Uradni vestnik občine Trzin (115)
Uradno glasilo slovenskih občin (323)
Urbani izziv (410)
Urbani izziv. Posebna izdaja (152)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (363)
Velike pregrade (19)
Ventil (Ljubljana) (639)
Verba hispanica (454)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Vestnik za tuje jezike (245)
Vetrnica (11)
Vetrnica (Grosuplje) (7)
Vojaškošolski zbornik (5)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Vzgoja in izobraževanje (458)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Zavarovalniški horizonti (2)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (1965)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (534)
Zgodovina v šoli (150)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (87)
ZPM mrežnik (3)
ZPMS novičke (43)
Železne niti (2)
Ženske in ginekološki raki (17)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
1847 (1)
1871 (9)
1881 (31)
1882 (23)
1883 (16)
1884 (1)
1885 (24)
1886 (19)
1887 (10)
1888 (40)
1889 (19)
1890 (1)
1891 (19)
1892 (24)
1893 (28)
1894 (43)
1895 (31)
1896 (25)
1897 (13)
1898 (10)
1899 (8)
1903 (38)
1904 (37)
1905 (36)
1906 (41)
1907 (51)
1908 (11)
1909 (13)
1911 (1)
1912 (4)
1913 (2)
1914 (3)
1915 (6)
1916 (4)
1917 (3)
1921 (1)
1922 (25)
1923 (18)
1925 (6)
1926 (6)
1927 (6)
1928 (6)
1929 (9)
1930 (5)
1931 (1)
1934 (2)
1935 (3)
1936 (13)
1937 (8)
1938 (7)
1939 (6)
1940 (2)
1944 (12)
1945 (3)
1946 (2)
1947 (2)
1948 (2)
1948/1949 (1)
1949 (4)
1950 (8)
1951 (12)
1952 (4)
1953 (13)
1954 (8)
1955 (12)
1956 (14)
1956/1956 (1)
1957 (35)
1957/1958 (1)
1958 (10)
1959 (17)
1960 (17)
1961 (15)
1962 (18)
1963 (16)
1964 (11)
1965 (19)
1966 (30)
1967 (28)
1968 (30)
1969 (28)
1970 (20)
1971 (25)
1972 (19)
1973 (21)
1974 (22)
1975 (27)
1976 (23)
1977 (30)
1978 (31)
1978-1980 (1)
1979 (26)
1980 (52)
1981 (54)
1982 (24)
1983 (26)
1984 (29)
1985 (34)
1985/1986 (1)
1986 (52)
1987 (84)
1988 (86)
1988/1989 (2)
1989 (424)
1990 (724)
1991 (678)
1991- (1)
1992 (852)
1993 (843)
1994 (638)
1995 (725)
1996 (665)
1997 (856)
1998 (868)
1998-1999 (2)
1999 (1128)
1999-2000 (1)
2000 (1198)
2001 (1488)
2001/2002 (5)
2002 (1737)
2003 (1844)
2004 (2119)
2005 (2269)
2005- (1)
2006 (2778)
2006- (1)
2006-2008 (1)
2007 (2929)
2008 (3473)
2008-2009 (29)
2009 (3603)
2010 (4054)
2010/2011 (1)
2010-2009 (1)
2011 (4424)
2011/2012 (1)
2011-2012 (13)
2012 (5025)
2012/2013 (1)
2013 (5934)
2013/2014 (2)
2014 (5860)
2015 (6492)
2015- (1)
2016 (6347)
2017 (5885)
2017-2016 (1)
2018 (4612)
2018/2019 (3)
2018-2010 (1)
2018-2012 (1)
2018-2016 (7)
2018-2017 (5)
2018-2019 (2)
2019 (3956)
2019/2020 (1)
2019-1890 (1)
2019-2018 (1)
2020 (1256)
2020-2018 (3)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (50)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Andragoški center Republike Slovenije (171)
Andragoški center Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Banka Slovenije (1)
Bicero (1)
Biteks d.o.o. (7)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (3)
Botanično društvo Slovenije (57)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Center UROL (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Cinkarna Celje (28)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (3843)
Didakta (7)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (171)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Društvo antropologov Slovenije (338)
Društvo biologov Slovenije (125)
Društvo informacijski center Legebitra (26)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo Jarina Bohinj (17)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo livarjev Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (844)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (877)
Društvo radiologije in onkologije (842)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo Slovenska akademija za management (61)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (15)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (17)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (426)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (17)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (354)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (14)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (26)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Državni zbor Republike Slovenije (310)
Elektro Gorenjska (11)
Elektro Maribor d.d. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (612)
ELES, d.o.o. (178)
Evro-atlantski svet Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Faceforce d.o.o. (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (242)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (40)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (9)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
Geološki zavod Slovenije (611)
Gozdarski inštitut Slovenije (87)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (17)
Informacijski pooblaščenec (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (391)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (23)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (291)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1899)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (424)
Inštitut za narodnostna vprašanja (445)
Inštitut za novejšo zgodovino (271)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (15)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (89)
Inštitut za varovanje zdravja RS (548)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (279)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (343)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (46)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Komisija za preprečevanje korupcije (47)
KUD Šmaug (6)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (108)
Mariborska knjižnica (24)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (65)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mestna občina Ljubljana (4)
Mestna občina Ptuj (72)
Mi amigo (146)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladina (65)
Mladinska knjiga (261)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (27)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (17)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (13)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (14707)
Naš čas, d.o.o. (912)
New edge magazine (12)
Nova obzorja (244)
Občina Dobrepolje (186)
Občina Domžale (161)
Občina Grosuplje (105)
Občina Ig (99)
Občina Kamnik (100)
Občina Laško (8)
Občina Logatec (133)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (137)
Občina Mengeš (44)
Občina Moravče (138)
Občina Pivka (22)
Občina Trzin (216)
Občina Velike Lašče (102)
Občina Vodice (147)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (826)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (5)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (13)
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (4)
Osnovna šola Ormož (4)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (26)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (4)
Planinska zveza Slovenije (3035)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (49)
Primorski dnevnik (2702)
Prirodoslovni muzej Slovenije (198)
PROFIDTP d.o.o. (97)
Revija SRP (36)
Salezijanski inšpektorat (53)
SIB d.o.o. (80)
SID banka d.d. (22)
Slavistično društvo Slovenije (1634)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (119)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (3)
Slovenska zveza na Švedskem (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (1)
Slovenski etnografski muzej (490)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (124)
Slovenski inštitut za revizijo (46)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (1109)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (348)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (197)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (805)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (17)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (17)
Slovensko etnološko društvo (930)
Slovensko farmacevtsko društvo (804)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (1867)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko odonatološko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (195)
Slovensko sociološko društvo (442)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (2)
Slovensko zdravniško društvo (1965)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (6)
Statistični urad Republike Slovenije (31)
Statistično društvo Slovenije (13)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (983)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
ŠKUC (15)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
Tehniški šolski center Maribor (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (83)
UniCredit banka Slovenija (8)
University of Primorska Press (158)
Univerza na Primorskem (47)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (457)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (422)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1287)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1000)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (668)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (64)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (643)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (396)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (167)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3598)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1394)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (726)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (273)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1125)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (462)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (415)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (177)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (185)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (137)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (628)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (140)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (363)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (605)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (183)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (396)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (41)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (50)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (534)
Uprava RS za jedrsko varnost (25)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (677)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (562)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (1)
Založba Pasadena (1)
Založništvo Lovro Korenč (2)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zavod Marianum (47)
Zavod RS za šolstvo (1124)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (64)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (807)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (144)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (23)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (487)
Združenje za esperanto Slovenije (32)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2062)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (700)
ZRC SAZU (5281)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (72)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (78)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (757)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (491)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (27)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (66)
Zveza geodetov Slovenije (907)
Zveza geografov Slovenije (912)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (794)
Zveza lesarjev Slovenije (524)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (43)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (238)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (106)
Vsebina
Založnik
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (2)
1A internet (55)
3M Consulting Branko Žunec (3)
A. Grajfoner (1)
A. L. P. Peca (3)
Abecednik (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (16)
Aerosol (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (36)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (13)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
AHS (1)
Akademie Verlag (1)
Akademija Arhimed (2)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (3)
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (92)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (4)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Alchemical Playgrounds (21)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (4)
Amikum (2)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (239)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (8)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Aristej (8)
Arnes (1)
Art Party (1)
Artius (5)
Artizan (7)
Asociacija Velenika (2)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of Radiology and Oncology (2)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
ATS Od me-je (1)
Audibook (35)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B & B, Višja strokovna šola (1)
B. Kos (14)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (46)
beletrina (1)
Beletrina (319)
Beletrina Academic Press (6)
Belokranjski muzej (1)
BIA Separations (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (2)
Biotechnical Faculty (3)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (997)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (90)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (117)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (22)
Biotehniška fakuteta (1)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (28)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (77)
Bogoslovni vestnik (4)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (40)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (6)
Bubina Baita (1)
Buča (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (162)
Caritas Slovenia (1)
Carmina Slovenica (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Ceeman (2)
CEEMAN (8)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (6)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (50)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (47)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (3)
Center UROL (1)
Center vojaških šol (17)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (22)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za kartografijo favne in flore (3)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2056)
Centro di sviluppo e formazione (3)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Chrio (1)
Cinkarna Celje (28)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
Cloud Velvet (1)
College of Nursing (2)
Commune (2)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (2)
Covirias (14)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (823)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čista pozitiva (2)
D. Kragelj self-publishing (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. Vajs (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Dashöfer (38)
Däshofer (6)
Debora (2)
Dedal (2)
Delo (3849)
Demat (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (49)
Desus (1)
DeSUS (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Development and Education Centre (8)
Didakta (69)
Didakta d. o. o. (1)
DigitPen (18)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (2)
Doba (1)
Doba Business School (1)
Doba Epis (183)
DOBA EPIS (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dobri skupaj (1)
Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo (2)
Domus (1)
Dopisna delavska univerza (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
DP ZORA - Onkološki inštitut (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društveno informacijski center Legebitra (26)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (5)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (338)
Društvo arhitektov (20)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (125)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (13)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (3)
Društvo ekonomistov Maribor (415)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (134)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (83)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo Jarina Bohinj (17)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (380)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo MAUS (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (3)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (19)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo Pekinpah (4)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (897)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo Slovenska akademija za management (23)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (30)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (6)
Društvo Svet za vse (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo ŠKUC (15)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (4)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (15)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (424)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (90)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (354)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (4)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (15)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (3)
Družba Jezusova (10)
Družba za založniške pobude (2702)
Družina (734)
Državna založba Slovenije (9)
Državni izpitni center (30)
Državni svet Republike Slovenije (11)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (320)
Dušan Kumer (1)
DZS (442)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Škulj (1)
Ebook (10)
Ecologists Without Borders Association (1)
Econ Taschenbuch Verlag (1)
ECSA Slovenia (1)
Edina (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edizioni Universita del Litorale (2)
Eduvision (9)
EDUvision (4)
Eesti Keele Instituut (1)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (38)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (415)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (416)
Ekslibris (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska (11)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (452)
Elektrotehniško društvo (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELES (178)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
EnaBanda (1)
Eno (35)
Enost, M. Ogorevc (2)
Envit (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Equipa ESTEAM (1)
Erko (3)
Esperantsko društvo (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evelyn K. Sunshine (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (2)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
F. Humski (1)
F. Žumer (1)
Faceforce (7)
Facolta di Management (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (7)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (3)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (2)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (301)
Faculty of Management (6)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (4)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (3)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Faculty of Public Administration (2)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (22)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (6)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (675)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (678)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (132)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (3)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (21)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za energetiko (177)
Fakulteta za farmacijo (13)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (38)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (235)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (168)
Fakulteta za industrijski inženiring (7)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (27)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (29)
Fakulteta za management (219)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (243)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (48)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo (25)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (140)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (639)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (86)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (312)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (220)
Fakulteta za varnostne vede (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (5)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festival (5)
Filozofska fakulteta (238)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (357)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (340)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1231)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (13)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (7)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Fran Kulovec (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
FrodX (2)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Futura DDB (26)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEAart (1)
Geanetic (1)
Gemeente (1)
Gemeide (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (5)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Genija (208)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (37)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (525)
Geološki zavod Slovenije (95)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (3)
Gimnazija Moste (1)
GK PAST (2)
Glasbena šola (1)
Gledališče Glej (1)
Globaldreamvision (1)
Goethe-Institut (1)
Goga (71)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski muzej (8)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (8)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (87)
Grabar Kos B. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (3)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (2)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (97)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (81)
H. Erčulj (1)
H. Pečko-Mlekuš (1)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Herpetološko društvo (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (62)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (71)
Horvat založništvo (7)
Huannes (3)
Hud (1)
I. Jurgec (1)
i2 (4)
Ibis (15)
IBS Mednarodna poslovna šola (2)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (14)
ICO (21)