Število rezultatov iskanja: 2949

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (14)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (7)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (34)
Acta medico-biotechnica (11)
Aktualno! (17)
Alkohol in rak (13)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Bilten (Zbornica radioloških in��enirjev Slovenije) (4)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (2)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delo in varnost (9)
Diagnostika v onkologiji (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Druga šola pljučnega raka (22)
Državni presejalni programi za raka (12)
Državni program obvladovanja raka (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Endoskopska revija (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (23)
Image analysis and stereology (9)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (3)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javno zdravje (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kemikalije v okolju in rak (8)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Maligni tumorji testisa (1)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicinski razgledi (57)
Metodološki zvezki (2)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (3)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (15)
Obzornik zdravstvene nege (23)
Okno (Ljubljana) (42)
Okužbe in rak (12)
Onkologija (Ljubljana) (386)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (2)
Onkološki vikend (461)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (18)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Pljučni rak (9)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (10)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (5)
Prehrana in rak (12)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (6)
Proteus (1)
Prva šola pljučnega raka (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (438)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (14)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (23)
Rak zunanjega spolovila (20)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (3)
Redki raki (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za zdravstvene vede (3)
Sanitarno inženirstvo (2)
Sevanja in rak (15)
Slovenian veterinary research (5)
Socialno delo (1)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Starost in rak (14)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (20)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji v otroški dobi (3)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (6)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (4)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (5)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (16)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (9)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (8)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (10)
Zdravniški vestnik (128)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (11)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (25)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Založnik
1A internet (1)
A. Širca (1)
Angelini Pharma (1)
Association of Radiology and Oncology (435)
Biotehniška fakulteta (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Delo Revije (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (3)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (43)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (9)
Družina (2)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
F. Novak (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
FIHO (11)
Glaxo (43)
Glaxo Wellcome (14)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Institute of Oncology (5)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (23)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (296)
Kancerološko združenje SZD (56)
Katedra za onkologijo (6)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Klinika (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Krka (76)
Ljubljana: N. Trošt (1)
M. Pezdirc (1)
M. Plankar (1)
Medicinska fakulteta (11)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (1)
Medicinski razgledi (57)
Mladinska knjiga (1)
Moksha (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (11)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Onkološki inštitut (667)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (388)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (24)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Pivec (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RKS Območno združenje (4)
samozal. (1)
Scientific Institute of Public Health (2)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (75)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (34)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (26)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (21)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Slovene Welding Society (31)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (154)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (20)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (16)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (3)
Študentska založba (1)
Transcendentalni svet (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetni klinični center (2)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (14)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (5)
Veterinarska fakulteta (5)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (8)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (21)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (44)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (75)
Združenje za senologijo (9)
Združenje za senologijo Slovenije (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za senologijo SZD (19)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (1)
ZENECA International (7)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (541)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (47)
Išči med rezultati (2949)