Število rezultatov iskanja: 1428

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (65)
Acta biologica Slovenica (8)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (6)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta silvae et ligni (2)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (6)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Bogoslovni vestnik (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (2)
Dogovori (14)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Dve domovini (2)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (8)
Image analysis and stereology (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (22)
Journal of energy technology (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (9)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (7)
Lexonomica (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (9)
Materiali in tehnologije (26)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (11)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (27)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (25)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (9)
Podjetje in delo (1)
Presek (2)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Rast (Novo mesto) (118)
Rast (Trst) (270)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski gospodar (15)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (7)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (17)
Učiteljski tovariš (4)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vertec (1871) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (19)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (12)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železarski zbornik (3)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (29)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (118)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (9)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (122)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (762)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (9)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (89)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (2)
Adriatikus (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (64)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Bird Publisher (1)
Biteks (1)
Brat Frančišek (1)
Casa del pensionato (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (5)
D. Koron (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (2)
Didakta (2)
Doba Business School (2)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (12)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
Dom upokojencev (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo ekonomistov Maribor (25)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (9)
EDUvision (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (25)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (3)
Faculty of management (9)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
G. Bavdek (1)
Glasbena matica (5)
Glasbena Matica (1)
Glasbena šola (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
H. Šeme (1)
Helidon (2)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Huannes (1)
I. Munda (1)
I. Štraus (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (12)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (35)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Iskra (1)
IZUM (1)
J. Colnarič (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Krošelj (5)
J. Urbas (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (7)
Jug (1)
Jugobanka (1)
Kamizdat (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kapelski kvartet (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Klan SZSO SGS (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
KUD Števan Kühar (1)
Kulturni center Maribor (2)
L. Jan (1)
L. Schwentner (3)
Lander Inn (1)
LDS (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljudske pevke (1)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
M. Hudina (1)
M. Likar (1)
M. Nikolić (1)
M. Petrič (1)
M. Planinc (1)
M. Rutar (1)
M. Vardjan (1)
Mariborska knjižnica (9)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mestna občina (20)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (2)
Mladika (271)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikaviva (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova založba (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (19)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (4)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (11)
Osebna rast, Roy Goreya (6)
P. Štrekelj (1)
Panika records (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Plus rešitve (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Produkcija gramofonskih ploča RTB (1)
Radio-Tednik (1)
Rasto Pustoslemšek (271)
RTV (6)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
self-publishing (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (31)
Slavia Press (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (5)
Spago (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (5)
T. Eleršek (1)
T. Pogačar (1)
T. Robič (1)
T. Španić (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (15)
Tiskovna zadruga (12)
Transcendentalni svet (2)
Turistica (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Z. Bohte (1)
Založba ZRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (9)
Železarna Ravne (9)
Železarna Štore (9)
Išči med rezultati (1428)