Število rezultatov iskanja: 719

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (175)
Acta biologica Slovenica (12)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (2)
Agricultura (Maribor) (10)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (4)
Ars et humanitas (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Documenta Praehistorica (4)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (22)
Folia biologica et geologica (16)
Gea (Ljubljana) (4)
Geografski obzornik (4)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (7)
Hacquetia (8)
Hladnikia (7)
Hladnikia (Ljubljana) (10)
Hmeljar (Žalec) (33)
Hmeljarski bilten (35)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (5)
Jutro (Ljubljana) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (20)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (9)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Natura Sloveniae (7)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (6)
Presek (2)
Proteus (24)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (40)
Slovenski gospodar (13)
Slovenščina v šoli (1)
Sodobnost (1963) (5)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (4)
Štajerc (8)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Varstvo narave (2)
Vertec (1871) (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (25)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Botanično društvo Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije (40)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (70)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (132)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (24)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (16)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (199)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (19)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Repe (1)
A. Sreš (1)
apud Christianum Friedricum Wappler (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Brajović (1)
B. Pipan (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biotehniška fakulteta (176)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniška šola (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (17)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (3)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Istenič (1)
D. Kerin (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (5)
durch Josiam Rihel (1)
DZS (3)
Eno (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Filozofska fakulteta (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (19)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (48)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Furlan (1)
J. Lamovšek (1)
Javna služba v sadjarstvu (5)
Jožef Blaznik (20)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Rostohar (1)
Karl Linhart (8)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kemijski inštitut (2)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konzorcij jutro (1)
Krka (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
M. Debeljak (1)
M. Kolar (1)
M. Kovačič (1)
M. Petrič (1)
M. Piskernik (1)
M. Rupar (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. Oražem (1)
P. Titan (1)
per rainiga Bastiana Kaiserja ... sapusheni vodovi inu erbah (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (24)
Rokus Klett (1)
Ruslica (1)
samozaložba (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Sezam-Masima (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (21)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (22)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (8)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Š. Koren (1)
Študentska založba (3)
T. Bohinc (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (8)
Unicommerce (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
V. Petkovšek (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Z. Črepinšek (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (40)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (719)