Število rezultatov iskanja: 3157

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta carsologica (42)
Acta chimica slovenica (26)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta geotechnica Slovenica (7)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (3)
Acta medico-biotechnica (7)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (5)
Aktualno! (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (39)
Annales. Series historia naturalis (17)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (24)
AR. Arhitektura, raziskave (529)
Arheo (45)
Arheološki vestnik (49)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (30)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (7)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (24)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Delo in varnost (13)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (4)
Didakta (5)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjski zbornik (5)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (12)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (20)
Farmacevtski vestnik (12)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (13)
Geodetski vestnik (7)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (7)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (58)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (101)
Hmeljarski bilten (6)
IB revija (Ljubljana) (17)
Igra ustvarjalnosti (3)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (11)
Informatica (Ljubljana) (5)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Izzivi prihodnosti (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (24)
Jezikoslovni zapiski (7)
Journal of energy technology (6)
Kakovostna starost (12)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (34)
Knjižnica (25)
Kovine zlitine tehnologije (26)
Kronika (Ljubljana) (11)
Les (Ljubljana) (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (11)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (6)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (57)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (22)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (5)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (4)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Obzornik zdravstvene nege (48)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (12)
Organizacija (Kranj) (12)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (2)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (19)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (9)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (20)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Rak prebavil (1)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Research in social change (2)
Retrospektive (35)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revija za zdravstvene vede (7)
RMZ-materials and geoenvironment (25)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (6)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski čebelar (9)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina 2.0 (12)
Slovenščina v šoli (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (22)
Sodobna pedagogika (39)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (164)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (3)
Šolsko polje (97)
Šolsko svetovalno delo (2)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tekstilec (9)
Teorija in praksa (65)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (31)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (5)
Vakuumist (4)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (13)
Ventil (Ljubljana) (12)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
VIP (Ljubljana) (15)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (13)
Zbor občanov (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (33)
Zdravstveno varstvo (31)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (18)
ZPS test (56)
Železarski zbornik (23)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (147)
Čebelarska zveza Slovenije (9)
Didakta (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (124)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Geološki zavod Slovenije (32)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (12)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (67)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (31)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (56)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (13)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (441)
Onkološki inštitut Ljubljana (39)
Pedagoška obzorja (19)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovensko arheološko društvo (46)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (97)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (26)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (33)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (11)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (21)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (532)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (176)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (32)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (7)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (18)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (27)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (13)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (48)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (35)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (56)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (119)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (99)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza potrošnikov Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Vsebina
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
Andragoški center Slovenije (8)
Arhej (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (133)
B. Podpečan (1)
Beletrina (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (11)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biteks (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (3)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (56)
CMEPIUS (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Didakta (5)
dLib distributer (2)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (5)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (44)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (5)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (6)
Državni izpitni center (1)
E. Navinšek (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (9)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Planinc (1)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (532)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (7)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za organizacijske študije (9)
Fakulteta za socialno delo (23)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (60)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (34)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (122)
Fakulteta za upravo (6)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (46)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (24)
Geološki zavod Slovenije (9)
Geološki zavod, Ljubljana (26)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
Histria Editiones (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (2)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (21)
Institut 'Jožef Stefan' (17)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (12)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (8)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (84)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (36)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
IZUM (2)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Jernejčič (1)
J. Perkavac (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (10)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kemijski inštitut (7)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Krka (2)
KUD Esko (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Leila (2)
Libris (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Luka (1)
M. Čuk (1)
M. Debeljak (1)
M. Konec (1)
M. Krofič Žel (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (5)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (56)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (15)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (6)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Metalurški inštitut el at. (23)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (13)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (13)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (12)
Movit (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
MycoMedica (1)
N. Pavšelj (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (22)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (25)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
National Institute of Public Health (2)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (4)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (29)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (33)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (19)
Pedagoški inštitut (35)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
RSS (3)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (56)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
Slavistično društvo Slovenije (30)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (131)
Slovenski etnografski muzej (20)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (97)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko geološko društvo (32)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (26)
Slovensko kemijsko društvo (26)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (56)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (11)
Š. Logar (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (24)
T. Likar (1)
T. Selič Kurinčič (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Teološka fakulteta (2)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskovna zadruga (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (12)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
U. Blumauer (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Primorska Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (6)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (8)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Ješe-Janežič (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Visoka zdravstvena šola (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba /*cf (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (54)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (5)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (27)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (14)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zbornica zdravstvene nege (48)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje DrogArt (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (35)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (57)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (56)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (25)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (101)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (9)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (27)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (135)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (26)
Železarna Ravne (26)
Železarna Štore (26)
Išči med rezultati (3157)