Število rezultatov iskanja: 2355

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (17)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (3)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Dogovori (46)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (58)
Družboslovne razprave (732)
Dve domovini (48)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (8)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (61)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (39)
Jezik in slovstvo (21)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (20)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (10)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (134)
Loški razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (10)
Naša komuna (Ljubljana) (34)
Naša skupnost (Grosuplje) (16)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (47)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prirodoslovne razprave (22)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (44)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (445)
Razprave. Pravni razred (3)
Revus (Ljubljana) (2)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (6)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (9)
Slovenski pravnik (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (17)
Stati inu obstati (1)
Šolsko polje (3)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (17)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zadruga (1884) (26)
Zbor občanov (41)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (13)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družina d.o.o. (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (122)
Geološki zavod Slovenije (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (445)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Knjižnica Velenje (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (250)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (516)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (732)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (39)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
Akademija znanosti in umetnosti (3)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Biotehniška fakulteta (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Dolenjski list (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (44)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (19)
Državni izpitni center (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (731)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije (122)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Geološki zavod (61)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
GV Revije (2)
Institute for Ethnic Studies (183)
Institute for Slovene Emigration Research (46)
Institute for Social Sciences (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (445)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (48)
J. Schöndorfer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (17)
Jožef Blaznik (20)
Karl Linhart (2)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (58)
Klub Revus (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Leonova družba (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (1)
Mihael Vošnjak (26)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Naše delo (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (3)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (41)
OK SZDL Ljubljana Center (46)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna fakulteta (78)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovno društvo (22)
samozal. P. Bratina (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (55)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (61)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (731)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (16)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (16)
Študijska knjižnica (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (134)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna zveza (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (2355)