Število rezultatov iskanja: 2692

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheo (7)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (121)
Ars et humanitas (2)
Atlanti (4)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (28)
Didakta (2)
Dogovori (37)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (11)
Dom in svet (Ljubljana) (222)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
Edinost (Trst) (1)
Edinost in dialog (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (131)
Geodetski vestnik (7)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (79)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (77)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kamničan (1935) (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (133)
Knjižnica (88)
Kronika (Ljubljana) (55)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (151)
Loški razgledi (53)
Mariborski teden (4)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (49)
Naša skupnost (Grosuplje) (11)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (11)
Naša skupnost (Ljubljana) (80)
Naša sodobnost (25)
Naše delo (Ptuj) (7)
Novi svet (Ljubljana) (20)
Otrok in knjiga (20)
Papir (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (18)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (3)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Retrospektive (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (28)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobnost (1933) (13)
Sodobnost (1963) (111)
Splet znanja in domišljije (2)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (2)
Svet ptic (4)
Šolska knjižnica (3)
Šolska kronika (25)
Šolsko polje (1)
Štajerc (4)
Tekstilec (2)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Trdoživ (3)
Učiteljski tovariš (100)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbor občanov (83)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (9)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovinski časopis (13)
Zgodovinski zapisi (6)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železne niti (3)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1??? (1)
17.09.2015 (1)
18?? (1)
1844 (4)
1845 (2)
1846 (3)
1847 (3)
1848 (2)
1850 (2)
1851 (2)
1854 (2)
1855 (4)
1856 (4)
1857 (11)
1861 (1)
1862 (1)
1863 (3)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (1)
1867-1957 (1)
1870 (6)
1871 (5)
1872 (1)
1873 (6)
1874 (3)
1875 (1)
1876 (13)
1877 (10)
1879 (2)
1880 (1)
1880-1918 (3)
1881 (5)
1882 (7)
1883 (11)
1884 (7)
1885 (8)
1886 (4)
1887 (2)
1888 (25)
1889 (8)
1890 (4)
1891 (8)
1892 (20)
1893 (3)
1894 (7)
1895 (12)
1896 (10)
1897 (5)
1898 (1)
1899 (4)
19?? (5)
1900 (25)
1901 (7)
1902 (17)
1903 (13)
1904 (24)
1905 (22)
1906 (2)
1907 (8)
1908 (18)
1909 (9)
1909-1910 (1)
1909-1960 (1)
1910 (27)
1910/1925 (10)
1911 (17)
1912 (12)
1913 (5)
1914 (1)
1915 (1)
1916 (7)
1917 (3)
1918 (3)
1919 (3)
1920 (6)
1921 (9)
1922 (9)
1923 (12)
1924 (6)
1925 (13)
1926 (31)
1927 (14)
1928 (18)
1929 (11)
1930 (8)
1931 (26)
1932 (7)
1933 (17)
1934 (13)
1935 (17)
1936 (17)
1937 (10)
1937/1938 (1)
1938 (19)
1939 (33)
1940 (20)
1941 (4)
1942 (2)
1943 (2)
1944 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1947 (3)
1948 (7)
1949 (10)
1950 (17)
1951 (12)
1952 (2)
1953 (8)
1954 (9)
1955 (11)
1955/1956 (2)
1956 (14)
1957 (8)
1958 (1)
1959 (4)
196? (1)
1960 (11)
1961 (7)
1962 (9)
1963 (18)
1964 (15)
1965 (8)
1965-1966 (1)
1966 (17)
1967 (13)
1968 (15)
1969 (15)
197? (3)
1970 (13)
1971 (23)
1972 (16)
1973 (27)
1974 (29)
1975 (23)
1976 (28)
1977 (76)
1977-1978 (1)
1978 (35)
1979 (49)
198? (3)
1980 (30)
1981 (153)
1982 (32)
1983 (39)
1984 (37)
1985 (55)
1986 (34)
1987 (31)
1988 (35)
1989 (23)
1990 (26)
1991 (16)
1992 (35)
1993 (32)
1994 (32)
1995 (15)
1996 (21)
1997 (18)
1998 (20)
1999 (11)
20.2.2015 (1)
2000 (10)
2001 (7)
2002 (10)
2003 (17)
2004 (23)
2005 (23)
2006 (42)
2007 (24)
2008 (26)
2009 (19)
2010 (32)
2011 (41)
2012 (49)
2013 (41)
2014 (34)
2015 (40)
2016 (44)
2017 (32)
2018 (25)
2019 (26)
2020 (26)
2021 (16)
2022 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (121)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (3)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja (30)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (111)
Mariborska knjižnica (22)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (372)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (3)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (53)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1548)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (18)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (110)
Slovenski šolski muzej (25)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (3)
Slovensko etnološko društvo (79)
Slovensko odonatološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (11)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Uršič (1)
Akademija za likovno umetnost (1)
Almira (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhiv SRS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (121)
Biteks (1)
Blasnik? (1)
Cankarjev dom (4)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Delavska enotnost (1)
Dessa (5)
DESSA (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (7)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (4)
DLUM (8)
Dolenjski muzej (3)
Druck des J. Blasnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo likovnih umetnikov (3)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (2)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (156)
Elex (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Bamberg (1)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Festival (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto kino klub Svoboda (1)
Fotogrupa M (2)
Fr. Vesel (15)
Galerija Labirint (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Glasbena matica (1)
Glavni odbor Potujoče kmetijske razstave in šole (1)
Gorenje Commerce (1)
Gorenjski muzej (3)
Goriški muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
H. Smrekar (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Iskra (1)
Ivan Dolinar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (100)
Jakopičev paviljon (43)
Janko Glazer (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (2)
Jožef Blaznik (133)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
K. Tučič (1)
Karl Linhart (4)
Kärntner Landesgalerie (1)
Katoliško tiskovno društvo (222)
Kemijski inštitut (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
LDS (1)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Ljubljana (2)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Mariborska knjižnica (23)
Mariborski teden (4)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Mestna galerija (2)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Mestni muzej (2)
MGLC (1)
Mladina (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (19)
Muzej (2)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (55)
Muzejsko društvo Železniki (3)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
na svitlo dala C.k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (20)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodni muzej Slovenije (1)
Naše delo (7)
natisnil Joshef Blasnik (1)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Obzorja (28)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (83)
OK SZDL Ljubljana Center (37)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Padiglione Jakopič (2)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (17)
Pevsko društvo Ljubljana (1)
Pilonova galerija (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (18)
Pokrajinski muzej (3)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pomurski muzej (1)
Posavski muzej (2)
Press foto (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Propagandna komisija KD Ilirija (1)
Rokodelski center (1)
s. n. (9)
Saturn (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Sinagoga (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (91)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (13)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (134)
Slovenski gledališki in filmski muzej (6)
Slovenski gledališki muzej (12)
Slovenski šolski muzej (25)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (79)
Slovensko odonatološko društvo etc. (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (11)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (7)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
ŠD Narodni dom (1)
Študentska založba (6)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna sv. Cirila (28)
Tiskovna zadruga (151)
Tovarna usnja (1)
Tujsko-prometno društvo (2)
Turistica (1)
Umetniška matica (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (3)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Univerza v Mariboru (10)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Viktor Vrbnjak (1)
W. Helfer (1)
Wilhelm Helfer (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje umetnikov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (3)
Zemljepisni muzej (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (88)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza za tujski promet za Slovenijo (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Išči med rezultati (2692)