Število rezultatov iskanja: 339

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (70)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (81)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
D. Šarac (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (5)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za arhitekturo (13)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (18)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
I. Hrdalo (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
International Institute for Archival Science (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
J. Lojk (1)
J. Mazi (1)
Kemijski inštitut (1)
Mestna občina (11)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (70)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Vertelj Nared (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (6)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (83)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
Založba ZRC (12)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (339)