Število rezultatov iskanja: 5809

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (36)
Academica turistica (Spletna izd.) (19)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (16)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (61)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (50)
Acta Histriae (12)
Acta hydrotechnica (3)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (8)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (63)
Annales. Series historia naturalis (11)
Anthropological notebooks (15)
Anthropos (Ljubljana) (59)
AR. Arhitektura, raziskave (59)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (24)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (102)
Asian studies (1)
Atlanti (9)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (12)
CEPS journal (32)
Časopis za kritiko znanosti (44)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (274)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (76)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (2)
Development report (16)
Dialogi (8)
Didakta (61)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (48)
Dom in svet (Ljubljana) (31)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (10)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic issues (13)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (131)
Elektrotehniški vestnik (23)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (1)
Etični potrošnik (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Farmacevtski vestnik (20)
Filozofski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (46)
Geografski obzornik (35)
Geografski vestnik (107)
Geografski zbornik (6)
Geographica Slovenica (21)
Geologija (24)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (19)
Gozdarski vestnik (36)
Gradbeni vestnik (8)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (6)
IB revija (Ljubljana) (282)
Igra ustvarjalnosti (14)
Informacije MIDEM (19)
Informatica (Ljubljana) (8)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (4)
IRT 3000 (88)
Javna tribuna - Delegatska priloga (42)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (53)
Javnost (Ljubljana) (10)
Jezik in slovstvo (40)
Jezikoslovni zapiski (10)
Kakovostna starost (6)
Kaplje (Idrija) (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (58)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (38)
Kronika (Ljubljana) (76)
Kronika slovenskih mest (11)
Les (Ljubljana) (10)
Lex localis (1)
Lexonomica (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (23)
Loški razgledi (46)
Management (7)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (24)
Materiali in tehnologije (40)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (28)
Mednarodno inovativno poslovanje (15)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (13)
Naša komuna - delegatska priloga (35)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (48)
Naša skupnost (Grosuplje) (19)
Naša skupnost (Jugoslavija) (38)
Naša skupnost (Ljubljana) (93)
Naša sodobnost (8)
Naše delo (Ptuj) (21)
Naše gospodarstvo (43)
Nerazvrščeno - članki (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (2)
Novi svet (Ljubljana) (6)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik zdravstvene nege (26)
Onkologija (Ljubljana) (7)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (46)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (17)
Pedagoška obzorja (19)
Petrol. Tehnika in razvoj (28)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (12)
Podjetje in delo (6)
Poročilo o razvoju (16)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pravnik (2)
Presek (1)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Projektna mreža Slovenije (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (92)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (7)
Razpotja (10)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (20)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (37)
Revija za geografijo (100)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Sanitarno inženirstvo (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (4)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (22)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (10)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (23)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (38)
Sodobna pedagogika (42)
Sodobnost (1933) (12)
Sodobnost (1963) (36)
Splet znanja in domišljije (1)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (7)
Strojniški vestnik (54)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (3)
Šolska kronika (17)
Šolsko polje (4)
Šport (Ljubljana) (7)
Štajerc (2)
Tekstilec (8)
Teorija in praksa (189)
Traditiones (Ljubljana) (10)
Trdoživ (15)
Učiteljski tovariš (17)
Uporabna informatika (Ljubljana) (19)
Uprava (Ljubljana) (15)
Urbani izziv (142)
Urbani izziv. Posebna izdaja (37)
Vakuumist (9)
Varstvo narave (19)
Ventil (Ljubljana) (28)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (48)
Vzgoja (Ljubljana) (33)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (31)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (4)
Zdravniški vestnik (30)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovinski časopis (27)
Železarski zbornik (20)
Železne niti (2)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (325)
Botanično društvo Slovenije (15)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (61)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (15)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo Apokalipsa (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (36)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (28)
Društvo psihologov Slovenije (92)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (8)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (15)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (23)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (9)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
Geološki zavod Slovenije (12)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (15)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (47)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (9)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča (25)
Knjižnica Ivana Tavčarja (45)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (36)
Mariborska knjižnica (18)
Medijski partner d.o.o. (8)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Mestna knjižnica Kranj (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (423)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (5)
Mladinska knjiga (4)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (50)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1276)
Občina Tržič (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Pedagoška obzorja (19)
Petrol d.d. (29)
Planinska zveza Slovenije (12)
PROFIDTP d.o.o. (89)
Quark, d.o.o. (4)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo Informatika (27)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (15)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (15)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (30)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (15)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (19)
Šola za ravnatelje (48)
Študentska založba (43)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (19)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (42)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (74)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (54)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (82)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (297)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (108)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (46)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (104)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (37)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (669)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (179)
Zavod RS za varstvo narave (19)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (26)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (22)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (142)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (27)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza geodetov Slovenije (46)
Zveza geografov Slovenije (142)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (36)
Zveza lesarjev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (40)
Založnik
1A internet (5)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Ferreira (1)
A. Golja (1)
A. Kladnik (1)
A. Kne (1)
A. Šorgo (1)
A. Todorović (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alpha und Omega (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (51)
author T. Horvat (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Majer (1)
B. Orel (1)
B. Žagar (1)
Beletrina (3)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (16)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bird Publisher (4)
Biteks (3)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Brodograđevna industrija Split (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Cecilijino društvo (1)
CEEMAN (2)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (3)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Centerkontura (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (74)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (3)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Jelić (1)
D. Koron (1)
D. Meze (1)
D. Šarac (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Delo (1)
Didakta (62)
DigitPen (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (15)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo arhitektov (36)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (43)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (33)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (151)
Društvo Svet za vse (2)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (9)
Družba Jezusova (33)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (50)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. Kodrič-Dačić (1)
Eduvision (1)
EDUvision (3)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (43)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (22)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
F. Habe (1)
F. Vode (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (2)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (24)
Faculty of Management (3)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (74)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (17)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (19)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (30)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (38)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (180)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (28)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (17)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (100)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (13)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
FrodX (2)
G. Golob (1)
G. Lampič (1)
G. Skok (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
GEAart (1)
Geološki zavod (12)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (12)
Glasbena matica (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (2)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gospodarski vestnik (5)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (13)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
GV Revije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
Historical Association of Slovenia (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Hrdalo (1)
I. Komelj (1)
I. Roškar (1)
ICOM - Slovenia (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IMAD (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (36)
Institut 'Jožef Stefan' (22)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (11)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Lila (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (19)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (21)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (78)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za trajnostni razvoj (6)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
International Institute for Archival Science (9)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IPSOS (16)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Iskra (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
J. Brankovič (1)
J. Colnarič (1)
J. Lojk (1)
J. Mazi (1)
J. Režek (1)
J. Rotar (1)
J. Titl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (17)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Jožef Blaznik (4)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Ostruh (1)
K. Rostohar (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (31)
Kemijski inštitut (20)
Kmetijska založba (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (16)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Krajevna skupnost (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
L. Menaše (1)
L. Žibret (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Lek (2)
Lek farmacevtska družba d.d. (2)
Libris (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (2)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Bajić (1)
M. Božič (1)
M. D. Popović (1)
M. Jeršič (1)
M. Krasnići (1)
M. Kušar (2)
M. Likar (1)
M. Milanič (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Munda (1)
M. Pak (1)
M. Petrič (1)
M. Pleničar (1)
M. Prelog (1)
M. Rutar (1)
M. Simoneti (1)
M. Turnšek (1)
M. Vardjan (1)
M. Vojvoda (1)
M. Zorc (1)
M. Žagar (1)
Mariborska knjižnica (18)
Marketing magazin (8)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (28)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (9)
Mestna občina (11)
Metalurški inštitut el at. (18)
Metalurški inštitut et al. (2)
Minat (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (11)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (8)
Moderna organizacija (47)
Moksha (1)
Muzejsko društvo (46)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (3)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Bogataj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (3)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
'Naš glas' (1)
Naše delo (21)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Naučno delo (1)
Nigrad (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Notarska zbornica Slovenije (2)
Nova revija (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Občinski odbor SZDL (2)
Obzorja (11)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (274)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Odsek za planiranje (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (31)
OK SZDL Ljubljana Center (48)
Okrajni ljudski odbor (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki inštitut (9)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (7)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (7)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Sicherl (1)
P. Vertelj Nared (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (79)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (25)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (19)
Pedagoški inštitut (14)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (2)
Petrol, Sektor tehnična služba in kontrola kakovosti (29)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (9)
Pravna praksa (1)
Profidtp (89)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Quark d.o.o. (4)
R. Pavlovec (1)
R. Pečenko (1)
R. Rakovec (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RIS Dvorec (5)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
S. Bonča (1)
S. Buser (1)
S. Glavan (1)
S. Mujkić (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (5)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. društva (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozaložba (2)
Sanje (2)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (74)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
self-published (1)
SEM Institute for Climate Change (4)
SEM, Institute for Climate Change (4)
SICENTER Center za socialne indikatorje (2)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skopje (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (93)
Slavistično društvo Slovenije (62)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (130)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (12)
Slovenska matica (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski šolski muzej (18)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (27)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (59)
Slovensko geološko društvo (12)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (12)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (5)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (31)
Slovensko Združenje za projektni management (15)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
SO (19)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (38)
Societá storica del Litorale (74)
Sophia (3)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Sožitje Association (7)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (8)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (5)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (6)
Statistični urad Republike Slovenije (27)
Statistično društvo Slovenije (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (19)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (20)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (66)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Šolski center (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (42)
T. Brate (1)
T. Klemenčič (1)
T. Nikoloski (1)
T. Robič (1)
T. Soršak (1)
T. Španić (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (2)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Tiskovna zadruga (24)
Tiskovna založba (1)
ToKnowPress (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Transcendentalni svet (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Turistica (19)
U. Bizjak (1)
Umanotera (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (3)
UMAR (5)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (11)
University of Primorska Press (4)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (9)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (15)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (58)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (26)
Uradni list LRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (180)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
V. Lahtov (1)
V. Schmidt (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Veterinarska fakulteta (2)
Viatoris (1)
Viharnik (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (9)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (2)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (4)
Z. Črepinšek (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (94)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Zavod IRC (5)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (468)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (19)
Zavod RS za šolstvo (2)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene nege (26)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (23)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (75)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (74)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (3)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC Publishing (3)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (60)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (42)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geodetov Slovenije (47)
Zveza geografskih društev Slovenije (142)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (53)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (74)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (38)
Železarna Ravne (38)
Železarna Štore (38)
Išči med rezultati (5809)