Število rezultatov iskanja: 262

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
(1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Alexander Philipp Dietrich (1)
appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
bey Leonhard Heussler (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Chrio (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za primerjalno religiologijo (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Vrban Gaubisch ... (1)
E. Janschitz (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (18)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fundacja Slawistyczna (1)
Georg Gruppenbach (3)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (13)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Janž Mandelc (1)
Johanna Kraffta dediči (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
L. Adam (1)
L. Schwentner (1)
Muzejsko društvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Nella Stamperia di Bartolommeo Sermartelli (1)
Pedagoški inštitut (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Sanje (1)
Selbstverlag des Herausgebers (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Georga Gruppenbacha (4)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (46)
Societá storica del Litorale (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (3)
Tiskovna zadruga (4)
Ulrich Morhart (14)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (85)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (262)