Število rezultatov iskanja: 433

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (16)
Acta Histriae (3)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (60)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dogovori (2)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (5)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (7)
Igra ustvarjalnosti (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Medicinski razgledi (2)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (101)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Regije v številkah (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (8)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Socialno delo (1)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (9)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (13)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (116)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (60)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Didakta (4)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (8)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
J. Ferdin (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
M. Malus (1)
M. Tajnik (1)
Medicinski razgledi (2)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (60)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (2)
S. Drobne (1)
S. Šalej (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (101)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (5)
Societá storica del Litorale (7)
Splošna bolnišnica (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
T. Levanič (1)
Turistica (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (18)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (20)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (9)
Zavod za zdravstveno varstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (433)