Število rezultatov iskanja: 3935

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (7)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (5)
Annales. Series historia et sociologia (25)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (26)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (36)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (17)
Asian studies (3)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (7)
CEPS journal (62)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (18)
Časopis za zgodovino in narodopisje (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Didakta (21)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (11)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (11)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
Inovacijski projekti (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Izzivi prihodnosti (1)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (35)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kemija v šoli in družbi (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Knjižnica (12)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Kronika (Ljubljana) (46)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Loški razgledi (9)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (5)
Matematika v šoli (11)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (4)
Napredna misel (10)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (17)
Organizacija (Kranj) (12)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (5)
Pedagoška obzorja (21)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (31)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (91)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (41)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (3)
Slovenka (39)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (39)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (81)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Šolska kronika (165)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (195)
Šolsko svetovalno delo (20)
Šport (Ljubljana) (19)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (11)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (3)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (32)
Vzgoja (Ljubljana) (11)
Vzgoja in izobraževanje (13)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (18)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (16)
Ženske in ginekološki raki (1)
Leto izida
1700 (1)
1777 (1)
1778- (1)
1796 (1)
1797 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1829 (1)
1834 (1)
1836 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1852 (51)
1853 (53)
1854 (54)
1855 (1)
1856 (14)
1857 (15)
1858 (14)
1859 (14)
1860 (14)
1861 (14)
1862 (15)
1863 (14)
1864 (14)
1865 (14)
1866 (14)
1867 (13)
1868 (14)
1869 (14)
1870 (14)
1871 (14)
1872 (15)
1873 (43)
1873/1945 (1)
1874 (28)
1875 (38)
1876 (38)
1877 (37)
1878 (13)
1879 (13)
1880 (38)
1881 (32)
1882 (27)
1882/1883 (1)
1883 (38)
1883/1884 (1)
1884 (25)
1884/1885 (1)
1885 (25)
1885-1929 (1)
1886 (25)
1887 (26)
1888 (25)
1889 (26)
1890 (28)
1890/1891 (1)
1891 (25)
1891/1892 (4)
1892 (25)
1892/1893 (1)
1892/1993 (1)
1893 (25)
1893/1894 (2)
1894 (26)
1894/1895 (1)
1894/1896 (1)
1895 (26)
1895/1896 (1)
1896 (26)
1896/1897 (2)
1897 (38)
1897/1898 (3)
1898 (37)
1898/1899 (2)
1899 (29)
1899/1900 (2)
1900 (35)
1900/1901 (2)
1901 (44)
1901/1902 (2)
1902 (42)
1902/1903 (2)
1903 (39)
1903/1904 (1)
1904 (27)
1904/1905 (1)
1905 (26)
1905/1906 (1)
1906 (27)
1906/1907 (2)
1907 (26)
1907/1908 (3)
1908 (27)
1908/1909 (3)
1909 (26)
1909/1910 (2)
1910 (27)
1910/1911 (3)
1911 (26)
1911/1912 (2)
1912 (33)
1912/1913 (1)
1913 (28)
1913/1914 (1)
1914 (29)
1915 (19)
1915/1916 (1)
1916 (20)
1917 (18)
1918 (18)
1919 (18)
1920 (38)
1921 (43)
1922 (43)
1923 (45)
1924 (36)
1925 (42)
1926 (32)
1927 (17)
1928 (19)
1929 (18)
1929/1930 (2)
1930 (12)
1930/1931 (2)
1931 (18)
1931/1932 (2)
1932 (18)
1932/1933 (2)
1933 (19)
1933/1934 (2)
1934 (19)
1934/1935 (1)
1935 (17)
1935/1936 (2)
1936 (15)
1936/1937 (1)
1937 (9)
1937/1938 (1)
1938 (14)
1938/1939 (1)
1939 (19)
1939/1940 (1)
194? (1)
1940 (20)
1941 (11)
1942 (5)
1943 (4)
1944 (3)
1945-1949 (1)
1953 (1)
1955/1956 (1)
1957 (1)
1958 (2)
1960 (4)
1961 (3)
1962 (2)
1963 (2)
1964 (7)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (1)
1969 (2)
1970 (5)
1971 (2)
1972 (3)
1973 (2)
1974 (1)
1975 (1)
1976 (1)
1977 (2)
1978 (3)
1979 (3)
1980 (3)
1981 (2)
1983 (3)
1986 (2)
1987 (3)
1988 (7)
1989 (3)
1990 (9)
1991 (14)
1992 (14)
1993 (11)
1994 (25)
1995 (29)
1996 (9)
1997 (3)
1998 (13)
1999 (19)
2000 (8)
2001 (17)
2002 (13)
2003 (16)
2004 (30)
2005 (20)
2006 (55)
2007 (58)
2008 (34)
2009 (54)
2010 (53)
2011 (81)
2011-2012 (2)
2012 (82)
2012-2013 (1)
2013 (159)
2014 (88)
2015 (96)
2016 (91)
2017 (125)
2018 (124)
2019 (80)
2020 (61)
2021 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (36)
Biteks d.o.o. (3)
Didakta (21)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (107)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (18)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (5)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2393)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (69)
Pedagoška obzorja (21)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (165)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (195)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Statistični urad Republike Slovenije (46)
Šola za ravnatelje (33)
Študentska založba (17)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (71)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (98)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (63)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (39)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (81)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Vsebina
Založnik
A. Einšpieler (524)
A. Kosi (1)
A. Rončević (1)
A. Šorgo (1)
Amsterdam (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (36)
Biteks (4)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (28)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Didakta (21)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Business School (2)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (57)
Družba Jezusova (11)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Pediček (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (5)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (5)
Fakulteta za telesno kulturo (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Fran Jaklič (470)
Geološki zavod (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Glasbena matica (1)
HASA (1)
Historical Association of Slovenia (1)
I. Brenčič (1)
I. Lorger (1)
ICOM - Slovenia (1)
IEDC-Bled School of Management (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institute for Sustainable Development (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (11)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IZUM (2)
J. Fridl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jezuitski kolegij (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. Petrič (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (39)
Krajni šolski svet (23)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Novak (1)
Laibach (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljudska šola (1)
M. Gerbec (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kolenc (1)
M. Kralj (1)
M. Pikl (1)
M. Pogačnik (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mariborska knjižnica (5)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna glavna šola (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (12)
Mozirje (1)
Municipality (1)
Muzejsko društvo (9)
N. Durjava (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Institute of Public Health (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Nova revija (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
NUK (1)
Občina (2)
Občina Bled (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (1)
Osnovna šola (5)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
Pedagoška fakulteta (121)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (33)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (22)
Pedagoška obzorja (21)
Pedagoški inštitut (146)
Pedagoško društvo (7)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Pilatova ustanova (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Primary School (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RSS (1)
S. Brus (1)
s. n. (5)
S. Rajgl (1)
samozal. (1)
School Centre (2)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (28)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski šolski muzej (166)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (195)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (26)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (28)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (52)
Študentska založba (19)
T. Pristovnik (1)
Teološka fakulteta (4)
The National School of Leadership in Education (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
University (1)
University of Primorska Press (10)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
V. Brumen (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
vodstvo šole (3)
Založba G (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (4)
Založba ZRC (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (4)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (61)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (13)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zbornica zdravstvene nege (17)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (39)
Zgodovinsko društvo (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (36)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (28)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (81)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (44)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (3935)