Število rezultatov iskanja: 223

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
D. Istenič (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (6)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Ljubljana (22)
Geološki zavod Slovenije (47)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (22)
J. Rozman (1)
J. Smolar (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Kemijski inštitut (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Plahuta (1)
N. Bezak (1)
N. Koron (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (22)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (63)
Slovensko geološko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Societá storica del Litorale (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Ramšak (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (223)