Število rezultatov iskanja: 87

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (42)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
N. Koron (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
P. Pengal (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (42)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (42)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Pitacco (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (42)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (42)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (87)