Število rezultatov iskanja: 325

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (16)
Matična knjižnica Kamnik (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (68)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (51)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovenski staroverci (2)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (6)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Forum, študentsko kulturno društvo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
KUD Logos (2)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kulturna skupnost (1)
Mariborska knjižnica (16)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Muzejsko društvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pokrajinski muzej (1)
Primož Ramovš (1)
RC IKTS (2)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Societá storica del Litorale (8)
Šolski center (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (6)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Založba Univerze (3)
Založba ZRC (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (50)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (325)