Število rezultatov iskanja: 516

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (23)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta hydrotechnica (4)
Advances in production engineering and management (5)
Agricultura (Maribor) (1)
Arheo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Elektrotehniški vestnik (31)
Endoskopska revija (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (2)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (3)
Image analysis and stereology (13)
Informacije MIDEM (34)
Informatica (Ljubljana) (11)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Journal of energy technology (7)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (17)
Les (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (7)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (61)
Medicinski razgledi (5)
Metodološki zvezki (6)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (25)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Strojniški vestnik (112)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (22)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (2)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (21)
Društvo livarjev Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (31)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (64)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (32)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko kemijsko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (34)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (134)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
A. Berkopec (1)
A. Knoll (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (74)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Kozelj (1)
Debora (1)
dLib distributer (2)
Društvo livarjev Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (1)
E. Džebo (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (18)
F. Jenko (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za energetiko (7)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Pretnar (1)
Geološki zavod (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (81)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Kemijski inštitut (9)
LDS (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (5)
Metalurški inštitut el at. (3)
Metalurški inštitut et al. (1)
Moderna organizacija (25)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
S. Kač (1)
Slovene Society Informatika (4)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (13)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (34)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Turistica (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (22)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Veterinarska fakulteta (2)
Založba FE in FRI (2)
Založba ZRC (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (92)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (20)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (17)
Železarna Ravne (17)
Železarna Štore (17)
Išči med rezultati (516)