Število rezultatov iskanja: 371

Časopisje in članki - naslov
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delo in varnost (3)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (29)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (16)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (14)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (77)
Naša skupnost (Ljubljana) (22)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (1)
Podjetje in delo (2)
Pravni letopis (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Res novae (1)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (7)
Sodobnost (1963) (1)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (71)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (6)
Zgodovina v šoli (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (146)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (142)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
SIB d.o.o. (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Turnšek (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (5)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod, Ljubljana (24)
Glasbena matica (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (71)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Jezuitski kolegij (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
M. Munda (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mihelač (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naše delo (1)
neznan (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
P. Brajnik (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pilatova ustanova (1)
Pravna fakulteta (2)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
S. Buser (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SIB (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (22)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (24)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (77)
Societá storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vneštorgizdat (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (371)