Število rezultatov iskanja: 879

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (10)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dom in svet (Ljubljana) (30)
Družboslovne razprave (2)
ELOPE (Ljubljana) (12)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (4)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (2)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (3)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (112)
Jezikoslovni zapiski (127)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (24)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (69)
Loški razgledi (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Razpotja (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (32)
Slavistična revija (67)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (10)
Slovenščina 2.0 (28)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobnost (1963) (7)
Stati inu obstati (3)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska knjižnica (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (16)
Vestnik za tuje jezike (11)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Lexpera d. o. o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (415)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (72)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (44)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (27)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (32)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
ZRC SAZU (143)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(2)
[Laybach : s. n., 1813] (1)
a Iohanne Fabro (1)
A. Šulgaj (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apud Gulielmum Braumüller ... (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Asociacija Velenika (2)
ATS Od me-je (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Franz Joseph Jenko (1)
bey Georg Licht ... (2)
Bird Publisher (1)
C. Reichard (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Hribar (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
DMFA-založništvo (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (8)
Duhovno življenje (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Eesti Keele Instituut (1)
ex typographéo Ioannis Spiessij (1)
F. Humski (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (5)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (32)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Hermagoras (1)
Hermann Liechenstein (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (125)
International Institute for Archival Science (4)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (14)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Kenda-Jež (1)
Katoliško tiskovno društvo (30)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Knezoškofijstvo (1)
Konzorcij Zdravniškega vestnika (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
LDS (2)
Lexical Computing (1)
Lexpera (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. O. Vol'f" (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva tiskarna (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nejamedia (1)
Nova revija (2)
NUK (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
P. Weiss (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
presso Cristoforo Zanne (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rokus Klett (8)
Ruslica (1)
S. Hvalič Touzery (1)
s. n. (4)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
SBT (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skrivnost (1)
Slavistično društvo Slovenije (179)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (7)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (2)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (69)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (17)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (8)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerzitetna založba (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. Braumiller" (1)
V. J. Kubelka (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (16)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (19)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (57)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (879)