Število rezultatov iskanja: 624

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Berthold (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (12)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (12)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (101)
DZS (4)
E. Adamič (1)
Eno (1)
F. K. Meško (1)
F. Stele (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (46)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
I. Tavčar (1)
I. Tischler (4)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Kersnik etc. (2)
J. Špicar (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kulturni center Maribor (1)
LDS (5)
Mariborska knjižnica (8)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (16)
Pedagoška fakulteta (8)
Pelikan (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
Pohl (1)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (9)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. T. Pinter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (92)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (7)
Slovenski gledališki muzej (34)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (36)
Societá storica del Litorale (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
Tiskovna zadruga (91)
V. Bešter (1)
V. Kompare (1)
V. Kunc (1)
V. Simončič (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (624)