Število rezultatov iskanja: 2920

Založnik
Akademska založba (1)
Beletrina (2)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Državna založba Slovenije (7)
DZS (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Kleinmayr (1)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kleinmayr (1842)
Konzorcij Besede (36)
Kulturni center (1)
LDS (4)
Mariborska knjižnica (5)
Muzejsko društvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (7)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Rokus (3)
samozal. GorKerKavčLot (2)
Slavistično društvo Slovenije (172)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (187)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (2)
Tiskovna zadruga (392)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (20)
Univerzitetna založba (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (21)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (2920)