Število rezultatov iskanja: 1279

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (19)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropos (Ljubljana) (10)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (16)
Arhivi (2)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (6)
Dynamic relationships management journal (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (15)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (2)
Geologija (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (28)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Jezik in slovstvo (11)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (512)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (31)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (3)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Rast (Novo mesto) (118)
Razpotja (1)
Redki raki (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavistična revija (6)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski gospodar (101)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (12)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knji��nica Mirana Jarca Novo mesto (180)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (515)
Narodna in univerzitetna knjižnica (273)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
A. Ortelius (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Apud P. Mortier (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Artaria & (1)
Aug. Vind. (1)
Bologninus Zalterius (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
chez H. laillot (1)
Chez l'Auteur (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
Co. (1)
Dolenjska založba (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (13)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske študije (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Fritz Rasch, Celje (1)
G. Mercator (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (6)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
GPZ Sraka (1)
Helidon (1)
I. Papš (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
in Officina J. Riedl (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Blasnik (2)
J. David Köhler (1)
J.Blasnika nasl. (1)
Jos. Fr. Kaiser (1)
Josef Blasnik (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (7)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
LDS (1)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Ljubljana : Mestna občina (40)
M. Seuit. Ch. Augsburg (1)
Mariborska knjižnica (3)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna občina (492)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
Obalne galerije (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Onkološki inštitut (4)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
P. Kozler (3)
Pedagoška fakulteta (2)
per R. et I. Ottens (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pravna fakulteta (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (3)
RTV (2)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
S. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Sigmundova bukvarnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (71)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SNG (1)
SNG Drama (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Študentska založba (2)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (101)
Tiskovna zadruga (32)
Učiteljska tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (2)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Vinna (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba ZRC (32)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (1279)