Število rezultatov iskanja: 56599

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (9)
Amerikanski Slovenec (4127)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Ameriška domovina (5600)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Arhivi (20)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Bilten (Banja Luka) (11)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (14)
Bogoslovni vestnik (3)
Borba (1930) (2)
Božja beseda (28)
Cankarjev glasnik (69)
Cleveland journal (Ohio) (101)
Clevelandska Amerika (1232)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (2)
Dileme (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domači prijatelj (Praga) (134)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (279)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Toronto) (226)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (12)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Informativno glasilo (2)
Izseljenec (2)
Izseljenski vestnik (83)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (3)
Jug (7)
Jugoslovenski obzor (71)
Kažipot (Rijeka) (1)
Klubske novice (4)
Knjižnica (1)
Komar (5)
Korenine (2)
Kronika (Ljubljana) (13)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Lipa (Den Haag) (7)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (4)
Mavrica (Pula) (21)
Misli (Kew) (678)
Narodni vestnik (225)
Naša vez (1)
Newsletters (12)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novice = Bulletin (101)
Otrok in knjiga (2)
Our story (36)
Pavliha (Canberra) (1)
Planika (Split) (17)
Planinski vestnik (4)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (2238)
Prosveta (ZDA) (9081)
Rafael (1931-1935) (55)
Razgovori in razgledi (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (16)
SDM vesti s hriba (24)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (2)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenski dom (3)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski glas (75)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski list (Buenos Aires) (250)
Slovenski svet (7)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovensko glasilo (77)
Slovenščina v šoli (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Sopotja (17)
Studia Historica Slovenica (11)
Studia mythologica Slavica (2)
Svobodna misel (38)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2745)
Svobodni razgovori (9)
Šolska kronika (1)
Taboriščnik (166)
Teorija in praksa (5)
The Australian Slovenian review (11)
The voice of Slovenia (155)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
To smo mi (9)
Traditiones (Ljubljana) (31)
Triglav (Canberra) (7)
Triglav (Sydney) (25)
Vestnik (1)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (552)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zarja (793)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (11)
Zora Cankarjeva (7)
Železne niti (1)
Ženevske novice (27)
Leto izida
???? (5)
1858- (1)
1875 (3)
1876 (12)
1877 (1)
1878 (3)
1891 (4)
1892 (37)
1893 (1)
1894 (3)
1895 (1)
1897 (2)
1898 (80)
1899 (107)
1900 (109)
1901 (162)
1902 (169)
1903 (252)
1904 (420)
1905 (430)
1906 (441)
1907 (853)
1908 (558)
1909 (600)
1910 (590)
1911 (593)
1912 (652)
1913 (728)
1914 (692)
1915 (584)
1916 (844)
1917 (985)
1918 (994)
1919 (809)
1920 (1150)
1921 (1205)
1922 (1075)
1923 (1079)
1924 (1014)
1925 (967)
1926 (1031)
1927 (997)
1928 (1054)
1929 (938)
1930 (1238)
1931 (1097)
1932 (1305)
1932-09-21 (1)
1933 (1058)
1934 (1190)
1935 (1186)
1936 (1596)
1937 (1483)
1938 (1391)
1938/1939 (1)
1939 (1674)
1939/1940 (12)
1940 (1559)
1940/1941 (13)
1941 (1553)
1941/1942 (12)
1942 (1400)
1942/1943 (7)
1942-1945 (1)
1943 (1485)
1944 (1450)
1945 (1438)
1946 (967)
1947 (1002)
1948 (868)
1949 (592)
1950 (318)
1951 (293)
1952 (277)
1953 (287)
1953/1954 (1)
1954 (286)
1954/1955 (1)
1955 (295)
1956 (296)
1957 (106)
1958 (46)
1959 (96)
1960 (96)
1961 (101)
1962 (92)
1963 (107)
1964 (95)
1965 (95)
1966 (96)
1967 (95)
1968 (90)
1969 (92)
1969/1970 (1)
1970 (88)
1971 (87)
1972 (91)
1973 (86)
1974 (95)
1975 (95)
1976 (95)
1977 (93)
1978 (93)
1979 (91)
1980 (96)
1981 (47)
1982 (53)
1983 (50)
1984 (52)
1985 (97)
1986 (96)
1987 (97)
1988 (97)
1989 (101)
1990 (66)
1991 (90)
1992 (106)
1992-1999 (1)
1993 (114)
1994 (116)
1995 (120)
1996 (123)
1997 (142)
1997/1998 (1)
1998 (115)
1999 (123)
2000 (111)
2001 (112)
2002 (121)
2003 (101)
2004 (106)
2005 (98)
2006 (103)
2007 (93)
2008 (105)
2009 (119)
2010 (110)
2010/2012 (1)
2011 (183)
2012 (150)
2012/2013 (1)
2013 (153)
2013/2014 (1)
2014 (152)
2014/2015 (1)
2015 (146)
2015/2016 (1)
2016 (148)
2016-2017 (1)
2017 (115)
2017/2018 (1)
2018 (126)
2018/2019 (1)
2019 (113)
2019/2020 (1)
2020 (87)
2020/2021 (1)
2021 (89)
2022 (55)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (14)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (22)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (36)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (881)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52722)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (123)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Media House (90)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenian Union of America (140)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (12)
Slovenska zveza na Švedskem (79)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (555)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (17)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski klub Perth (22)
Slovenski misijon Melbourne (128)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (28)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Melbourne (331)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (8)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (17)
Slovensko sociološko društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (6)
Študijski center za narodno spravo (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zavod RS za šolstvo (7)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (7)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (707)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (87)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Vsebina
Založnik
(22)
= Eslovenia libre (2)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Institute for Slovene Emigration Research (4)
= Slovenska Riksförbundet i Sverige (4)
= Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
A. Budja (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Anton Mrkun (2)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Association des Slovenes a Paris (1)
Australian Slovenian review (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (8)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Beletrina (1)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
Canadian Slovenian Historical Society (36)
Cankarjeva ustanova (69)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Columbia (6)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia graphophone co. (2)
Columbia graphophone company (4)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Cyril-Methodian movement (1)
D. Gelt (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Distinction Printing (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (9)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (3)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (11)
Društvo Slovencev Triglav (12)
Društvo Slovencev v Mendozi (1)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družabna pravda (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Rafaela (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Edinost (1003)
Edinost Publishing (4127)
Edward Kalish (1232)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fr. Derganc (7)
Glas naroda (13084)
HASA (1)
I. Lapuh (1)
Ico (1)
Imre Agustich (19)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (256)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (279)
ISSV Inc. (1)
Izseljenska zbornica (83)
J. Debevec (5600)
J. P. Emeršič (1)
Jadran (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Jutro (1)
Katoliški misijoni (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij (196)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Lojze Kossi (18)
Ludovico Furlan (20)
M. and R. Namestnik (1)
M. Brgoč (1)
Mariborska knjižnica (2)
Martin Konda (558)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mladika (1)
Mohorjeva družba (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
New York : Frank Krže (5)
Obzor (71)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Orfeum (1)
Palmer Higgs (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prešernova družba (1)
R. Švent (1)
Rafaelova družba (83)
RCA Victor (7)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokodelski center (1)
Rokus (3)
Rožmanov zavod (1)
S. A. Norvak (1)
s. n. (806)
s.n. (1540)
samozal. (5)
samozal. A. Budja (2)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (16)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
självförlag (1)
Självförlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Sloga (26)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenian Library 'Baraga House' (1)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenian Women's Union of America (793)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (31)
Slovenska hiša (1)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska izseljenska zveza (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska kulturna akcija (15)
Slovenska ljudska stranka (2)
Slovenska narodna podporna jednota (9207)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska tiskovna družba (225)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska zveza na Švedskem (33)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenska župnija na Angleškem (2)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (55)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (500)
Slovenski dom (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (19)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (678)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski klub (4)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (28)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko bogoslovno semenišče (1)
Slovensko bogoslovno semenišče v tujini (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (2)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko dušno pastirstvo (3)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko kulturno društvo Cankar (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Snežnik (1)
Slovensko kulturno društvo Triglav (17)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko prosvetno društvo (157)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (63)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (187)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (6)
Society of Slovene Studies etc. (1)
Sophia (1)
Studia Slovenica (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Svobodna Slovenija (25)
Svobodna Slovenije (1)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Študijski center za narodno spravo (3)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Teološka fakulteta (3)
The American -Jugoslav Printing and Publishing co. (101)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Triglav Club (25)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru (4)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
V. Bevc (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (7)
Victor (7)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Vydrova tovarna žitne kave (134)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (689)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (11)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC (3)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
župnija (1)
Župnijsko predstojništvo (1)
Išči med rezultati (56599)