Število rezultatov iskanja: 912

Leto izida
1851 (1)
1856 (1)
1859 (1)
1866 (1)
1868 (1)
1869 (1)
187? (1)
1870-1875 (1)
1870-1879 (1)
1873 (1)
188? (1)
1880 (1)
1881 (1)
1882 (4)
1883 (3)
1884 (2)
1885 (6)
1886 (2)
1887 (4)
1888 (3)
1889 (1)
1890 (7)
1891 (4)
1892 (7)
1893 (1)
1894 (7)
1895 (1)
1895/1910 (1)
1896 (1)
1898 (1)
1899 (1)
19?? (8)
190? (3)
1900 (1)
1900/1905 (2)
1900/1910 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (2)
1903/1908 (2)
1904 (2)
1905 (15)
1905/1915 (8)
1906 (4)
1907 (5)
1907/1920 (1)
1908 (3)
1908/1913 (1)
1908/1915 (1)
1909 (1)
191? (6)
1910 (9)
1910/1915 (7)
1910/1920 (12)
1910/1925 (1)
1910/1930 (3)
1910/1940 (1)
1911 (5)
1912 (3)
1913 (4)
1914 (8)
1914/1918 (1)
1915 (7)
1915/1918 (1)
1915/1923 (5)
1917 (2)
1918 (6)
192? (14)
1920 (3)
1920/1923 (2)
1920/1930 (2)
1920/1940 (2)
1921 (1)
1922 (5)
1923 (5)
1924 (3)
1925 (1)
1925/1929 (1)
1925-1935 (1)
1926 (5)
1927 (2)
1928 (4)
1928/1929 (1)
1929 (4)
193? (19)
1930 (4)
1930/1944 (1)
1931 (9)
1932 (3)
1933 (4)
1934 (5)
1935 (4)
1936 (7)
1937 (2)
1938 (3)
194? (9)
1940 (1)
1940/1941 (1)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1941 (4)
1943 (2)
1945 (11)
1945/1993 (1)
1946 (3)
1947 (1)
1948 (2)
1949 (1)
195? (16)
1950 (5)
1950/1960 (1)
1951 (5)
1951? (1)
1952 (5)
1953 (2)
1955 (1)
1955/1956 (1)
1956 (4)
1957 (2)
1958 (4)
1959 (4)
196? (10)
1960 (3)
1961 (2)
1962 (4)
1964 (5)
1965 (3)
1965? (1)
1967 (1)
1968 (3)
1969 (3)
197? (6)
1970 (1)
1971 (3)
1972 (2)
1973 (2)
1974 (4)
1975 (8)
1976 (4)
1977 (6)
1978 (9)
1979 (6)
198? (5)
1980 (2)
1981 (9)
1981-1989 (1)
1982 (3)
1983 (3)
1984 (4)
1985 (1)
1985? (1)
1986 (1)
1989 (1)
199? (2)
1990 (2)
1991 (6)
1992 (5)
1993 (1)
1994 (2)
1995 (2)
1996 (3)
1997 (6)
1998 (4)
1999 (6)
2000 (7)
2001 (3)
2002 (11)
2003 (3)
2004 (11)
2005 (9)
2006 (11)
2007 (18)
2008 (13)
2009 (9)
2010 (15)
2011 (10)
2012 (12)
2013 (26)
2014 (7)
2015 (19)
2016 (16)
2017 (27)
2018 (24)
2019 (24)
2020 (14)
2021 (11)
2022 (37)
s. d. (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (28)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Mariborska knjižnica (62)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (598)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (50)
Slovenski center PEN, združenje pisateljev, pesnikov in publicistov (35)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (10)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(1)
= Slovene Writers' Association (3)
= Slovene Writers’ Association (2)
A. Berthold (3)
A. Ocvirk (1)
A. Saderman (2)
A. Trstenjak (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atelier Heine (1)
Atelier Jammernegg (2)
Ažbe (2)
B. Fajfar (1)
B. Jakac (1)
Beletrina (7)
Cankarjeva založba (4)
D. Rovšek (2)
Delavska založba (1)
Didakta (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih pisateljev (36)
Društvo za humanistična vprašanja ARGO (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Državna založba Slovenije (12)
E. Adamič (1)
E. Pogorelz (1)
F. Grabjec (1)
F. Lainer (1)
F. S. Krischke (1)
F.A. Bailey (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
Foto art. Sava (2)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (4)
Fotografie Atelier Heinrich Krappek (1)
Fotolik (5)
Fr. Vesel (96)
Fr. Vesel? (1)
Fran Vesel (1)
Holynski (3)
I. Tischler (3)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
J. Blaznik (1)
J. Javoršek (1)
J. Kersnik etc. (1)
J. Löwy (1)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (1)
J. Rotar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (8)
Katoliško tiskovno društvo (24)
Klein (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (2)
KUD Sodobnost International (20)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (4)
Kulturna skupnost Jesenice (1)
Kulturni center (1)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (1)
L. Jere (1)
L.J. Keiser (1)
LDS (5)
M. Japelj (1)
M. Kukec (16)
Makart (1)
Mariborska knjižnica (62)
Megalokonomou Bros Photographical News (3)
Moderna galerija (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova strokovna založba (1)
Obzorja (13)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (52)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (13)
pisatelj (3)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prosvetna matica (1)
R. Krach (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Ruslica (1)
S. Fras (4)
s. n. (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Pinter (1)
samozal., pisatelj (1)
Sava film (1)
Slavistično društvo Slovenije (105)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski center PEN (35)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Studio Lipar (1)
Studio Potrč (3)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (49)
Tiskovna založba (2)
Umco (1)
UMco (1)
Umetniška propaganda (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza v Mariboru (6)
V. Bešter (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (2)
V. Lobenwein (2)
V. Simončič (1)
Victoria Portrait (2)
Z. Mahovič (2)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
založil pisatelj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (912)