Število rezultatov iskanja: 1503

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (14)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (37)
Anthropos (Ljubljana) (71)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (26)
Arheološki vestnik (159)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (2)
Atlanti (1)
Communio (Ljubljana) (111)
Časopis za kritiko znanosti (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (4)
Družboslovne razprave (28)
Dve domovini (10)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Folia biologica et geologica (17)
Geografski vestnik (11)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Hladnikia (1)
Jezik in slovstvo (35)
Jezikoslovni zapiski (6)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kula (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (9)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (8)
Otrok in knjiga (23)
Primerjalna književnost (116)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (47)
Slovenski čebelar (54)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Sodobnost (1963) (12)
Stati inu obstati (43)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (10)
Šolsko polje (1)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Urbani izziv (4)
Verba hispanica (5)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (11)
Vestnik za tuje jezike (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (25)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (7)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (3)
Čebelarska zveza Slovenije (54)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Družina d.o.o. (111)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (11)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (23)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (678)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (21)
Slavistično društvo Slovenije (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (17)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (37)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko arheološko društvo (27)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (107)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (43)
Slovensko sociološko društvo (28)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (3)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (197)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (33)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ATS Od me-je (1)
autor T. Orter (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Bratstvo-Jednota (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (2)
Dramatično društvo (100)
Dramatiško društvo (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (33)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (71)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (28)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (12)
Etnografski muzej (3)
F. Stele (5)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (27)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Foto Slovenija (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (32)
Frančiškanski samostan (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasbena matica (17)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
GV Revije (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
ICO (1)
ICOM - Slovenia (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto sloveno di ricerche (2)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
J. Giontini (3)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klub Revus (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krajevna skupnost (1)
KUD Logos (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (4)
L. Schwentner (2)
L. Schwentner-jeva knjigarna (1)
LDS (9)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Lipa (1)
Litera (1)
Literarno društvo IA (2)
Malinc (1)
Marianum (1)
Mariborska knjižnica (23)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (4)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Okaši (1)
Orfeum (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoški inštitut (4)
Pelikan (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pivec (1)
Pohl (1)
Pravna praksa (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Salve (1)
samozal. (4)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Stele (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Sinagoga (1)
Skrivnost (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (82)
Slori (1)
SLORI (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (209)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (11)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska matica (6)
Slovenska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (2)
Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (10)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (5)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (111)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko filozofsko društvo (71)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (43)
Slovensko sociološko društvo (28)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SNG Drama (14)
Sophia (1)
Sraka (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Studio Potrč (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (111)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Študentska založba (3)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Ulrich Morhart (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Bešter (1)
V. Simončič (6)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (4)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vrtec Galjevica (1)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (146)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (32)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (54)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (1503)