Število rezultatov iskanja: 557

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Abecednik (1)
apresso Gasparo Weis (1)
apud Gulielmum Braumüller ... (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Blaznik (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (11)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Eduard Liegel (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (12)
formis J.G. Mayr ... (1)
G. Blaž (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bei N. Gertsch (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (8)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (6)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
imprimebat Andreas Schneider typis Voegelianis (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (25)
J. Blasnik (1)
J. Giontini (1)
J. Leon (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (31)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (5)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
La editoriale libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
M. Majar (1)
Matica slovenska (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
na prodaj v' sholah (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
NUK (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (3)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (161)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (3)
sumptibus Francisci Spaiser (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskovna zadruga (29)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
typis academicis, per Fridericum Gall (1)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis Leopoldi Voigt ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
typis Veronicae Nottensteinin, viduae (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl''schen Buchhandlung (Joh. Lor. Greiner) (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Vladarska tiskarnica (1)
W. Braumüller (2)
Wilhelm Braumüller (4)
z slovih plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil Dr. Sohar (1)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
založil pisatelj (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (80)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Išči med rezultati (557)