Število rezultatov iskanja: 219

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (41)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (55)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (26)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (69)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Fakulteta za družbene vede (26)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Obzorja (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko sociološko društvo (26)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
Teološka fakulteta (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod IRC (3)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (219)