Število rezultatov iskanja: 490

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (34)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Logatec (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (21)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (248)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (10)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Todorović (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Dallas (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (28)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (33)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Genija (1)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (34)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
J. Sovran (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Mariborska knjižnica (4)
Naše delo (13)
Naši zapiski (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (5)
Sophia (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (5)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna založba (1)
Založba /*cf (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (490)