Število rezultatov iskanja: 185

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (54)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Didakta (1)
Domus (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (19)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za upravo (2)
Gospodarski vestnik (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (43)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Pravna fakulteta (3)
samozal. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (15)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (185)