Število rezultatov iskanja: 293

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (22)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (40)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (61)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (56)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
E. Mičović (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (78)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (22)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (38)
IUS Software, GV založba (2)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klub Revus (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (5)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (20)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
R. Kobentar (1)
S. Hvalič Touzery (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
SO (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (18)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (17)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (293)