Število rezultatov iskanja: 3549

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (447)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (487)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Ampak (Ljubljana) (16)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (171)
Anthropos (Ljubljana) (21)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (2)
Atlanti (6)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (21)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (107)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (4)
Dialogi (10)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (45)
Dve domovini (10)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (8)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (30)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (54)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (83)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (15)
Koledarček Družbe svetega Mohora (12)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (34)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (22)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Mohorjev koledar (40)
Monitor ISH (13)
Muzikološki zbornik (8)
Napredek : glasilo Slovenske svobodomiselne podporne zveze = Progress : Official Organ of the Slovene Progressive Benefit Society (65)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (1)
Our story (32)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (10)
Planinski vestnik (2)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (823)
Raziskave in razprave (13)
Razpotja (21)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (10)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (13)
Teorija in praksa (108)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zdravniški vestnik (10)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (4)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
DELO, d.d. (131)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (171)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (21)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (821)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (54)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (15)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (32)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mohorjeva družba Celje (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (634)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (144)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (447)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (45)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (8)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Študentska založba (99)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (22)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (487)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (4)
Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Canadian Slovenian Historical Society (32)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Cerebral palsy society (1)
Cleveland : Slovenska svobodomiselna podporna zveza (65)
College of Nursing (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (823)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Delo (131)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (49)
Doba Epis (3)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo antropologov Slovenije (171)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (21)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Družba Jezusova (6)
Družba sv. Mohora (28)
Družba sv. Mohorja (68)
Družina (16)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (5)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (54)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (45)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (99)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (13)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GFS Institute (1)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (1)
Institut Jožef Stefan (34)
Institut 'Jožef Stefan' (18)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
International Institute for Archival Science (6)
Jožef Stefan Institute (1)
Kmetijska založba (1)
Kvarkadabra (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (1)
Ljudska univerza (2)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (6)
Mohorjeva družba (55)
Multicultural History Society of Ontario (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (26)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (10)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pan Records (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (7)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (23)
Pravna praksa (1)
RSS (1)
Salve (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
Sanje (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene Welding Society (438)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Chemical Society (447)
Slovenian Evaluation Society (6)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (823)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Singing Society Zarja (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (21)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (447)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (45)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Sophia (1)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska založba (100)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (6)
Tiskovna zadruga (34)
ToKnowPress (5)
Tomsick Brothers Productions (1)
Transparency International Slovenia (1)
U.S.S. Concert Band (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
University paediatric hospital (1)
University Press (1)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (9)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3549)