Število rezultatov iskanja: 234

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Akademija MM (6)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (7)
Elektrotehniški vestnik (5)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (13)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (13)
Jezik in slovstvo (1)
Knjižnica (5)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (8)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavistična revija (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Splet znanja in domišljije (15)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (17)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Dashöfer (1)
Didakta (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dream studio Krt (2)
Dream Studio Krt (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Svete (1)
Gospodarski vestnik (3)
Hermagoras (1)
I. Bizjak (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
IZUM (1)
J. Lapuh Bele (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
LDS (2)
Ljubljana: Miška (1)
Ljudska univerza (1)
M. Javornik (1)
Mariborska knjižnica (17)
Marketing magazin (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (3)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (3)
R. Klinc (1)
RTV (2)
RTV Ljubljana (1)
s. n. (1)
samozal. M. Hladnik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (1)
T. Merčun (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba /*cf (1)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Išči med rezultati (234)