Število rezultatov iskanja: 616

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (16)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Ars et humanitas (7)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (1)
Didakta (4)
Družboslovne razprave (2)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Južni Sokol (9)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (19)
Kronika (Ljubljana) (5)
Loški razgledi (8)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (6)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinski vestnik (2)
Polet (2002) (106)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Rekord (Ljubljana) (19)
Retrospektive (2)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revus (Ljubljana) (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (33)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski sport (42)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (87)
Teorija in praksa (5)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DELO, d.d. (97)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (157)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (164)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Golja (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delo (125)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Družba Jezusova (13)
Državna založba Slovenije (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (19)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (57)
Fakulteta za telesno kulturo (87)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
GV Revije (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (3)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (5)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Ivan Z. Vesely (9)
Konzorcij (42)
Konzorcij Edinosti (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
M. Majhen (1)
M. Repovž Lisec (1)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (6)
Minat (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (5)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Novinski biro (8)
Obzorja (1)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška obzorja (6)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna praksa (2)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sophia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (3)
T. Filipčič (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (87)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (616)