Število rezultatov iskanja: 246

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (2)
Agricultura (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (3)
Delo in varnost (7)
Didakta (2)
Dogovori (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geologija (2)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezik in slovstvo (6)
Kakovostna starost (5)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (10)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (10)
Pedagoška obzorja (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (23)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (20)
Revija za elementarno izobraževanje (14)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (1)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (4)
Teorija in praksa (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (4)
Železarski zbornik (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (10)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (19)
Narodna in univerzitetna knjižnica (31)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (14)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (20)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
Andragoški center Slovenije (4)
Biotehniška fakulteta (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (2)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (26)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
GV Izobraževanje (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (15)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
M. Ažnik (1)
M. Planinc (1)
Mariborska knjižnica (10)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (6)
Metalurški inštitut el at. (5)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
P. Titan (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pravna fakulteta (1)
RIS Dvorec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
T. Planinšek (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (246)