Število rezultatov iskanja: 2242

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (7)
Acta agriculturae Slovenica (21)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (26)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (44)
Acta geographica Slovenica (27)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (8)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (8)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (8)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheo (2)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (38)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (34)
Delavci in delodajalci (11)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (38)
Dogovori (23)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Družboslovne razprave (41)
Dve domovini (6)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (6)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (13)
Geografija v šoli (10)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (33)
Geografski zbornik (4)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (4)
Hacquetia (6)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (10)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (83)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (33)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (24)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (6)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (10)
Kaplje (Idrija) (2)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (6)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Knjižnica (19)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (3)
LAHA (Online ed.) (1)
Les (Ljubljana) (8)
Lexonomica (6)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (3)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (4)
Managing global transitions (7)
Materiali in tehnologije (25)
Medicinski razgledi (21)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (5)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (40)
Naša komuna - delegatsko gradivo (10)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (8)
Naša skupnost (Jugoslavija) (21)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (44)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (7)
Natura Sloveniae (4)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (14)
Onkologija (Ljubljana) (6)
Onkološki vikend (6)
Organizacija (Kranj) (14)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (9)
Podjetje in delo (21)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Rak zunanjega spolovila (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (21)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (3)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (10)
Slovenian veterinary research (6)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (31)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (19)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1963) (17)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (7)
Svet ptic (1)
Šola raka dojk 2019 (1)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (2)
Štajerc (2)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (103)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (333)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (20)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (1)
Zbor občanov (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (27)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Železarski zbornik (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (21)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (24)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (25)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (317)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (652)
Onkološki inštitut Ljubljana (76)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Pro anima, d.o.o. (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (41)
Slovensko zdravniško društvo (27)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (35)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (81)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (23)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (14)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (44)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (81)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
A. Kuhar (1)
A. Ota (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
B. Kuhar (1)
Banka Slovenije (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (20)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (12)
Biotehniška šola (1)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (20)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (7)
D. Grigillo (1)
D. Obrstar (1)
D. Šarac (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (7)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (5)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (3)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (21)
E. Dornik (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (24)
Faculty of management (7)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (43)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (19)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (99)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (6)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (10)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Gospodarski vestnik (13)
Gozdarski inštitut Slovenije (13)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (8)
GV Revije (3)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Lenart (1)
I. Štraus (1)
Institut Jožef Stefan (7)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut Skaza (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (13)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (11)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (30)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Hašnik (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. Rudolf (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (333)
Jožef Blaznik (6)
K. Eler (1)
K. Ostruh (1)
K. Vrabec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kemijski inštitut (2)
Klub Revus (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Krka (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
LDS (3)
LEXPERA (3)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
LUD Literatura (1)
M. Adamič (1)
M. Kališnik (1)
M. Šimundić (1)
M. Zmrzlak (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (21)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (5)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (9)
Moderna organizacija (14)
Muzejsko društvo (4)
N. Ogris (1)
N. Thaler (1)
N. Weber (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (3)
Nova revija (3)
Občina (3)
Občina Ljubljana-Šiška (6)
Obzorja (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (38)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (34)
OK SZDL Bežigrad (20)
OK SZDL Ljubljana Center (23)
Onkološki inštitut (62)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (6)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pravna fakulteta (9)
Pravna praksa (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Pro Anima (1)
S. Keren (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (20)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
SEM Institute for Climate Change (3)
SIB (2)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (53)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (37)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (59)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (42)
Slovensko zdravniško društvo (27)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (2)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (8)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (21)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (20)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (5)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (9)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (31)
T. Veljanovski (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (31)
Tiskovna zadruga (3)
Turistica (1)
UMco (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (2)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (24)
V. Katstelic (1)
V. Zupanc (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Veterinarska fakulteta (6)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (39)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene nege (14)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (6)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (13)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (20)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (2242)