Število rezultatov iskanja: 572

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Družina d.o.o. (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (164)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (51)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (66)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (131)
Založnik
A. Baš (1)
A. Turk (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apud Iuntas (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Bertalanffy I. (1)
Bird Publisher (1)
Borna (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (34)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (4)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Voje (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Kos (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
KUD Logos (4)
Leonova družba (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (3)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
nákl. vl. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (3)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (34)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (45)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (34)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (4)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (7)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (35)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil J. Majciger (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (50)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (34)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (115)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (59)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (572)