Število rezultatov iskanja: 677

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (51)
Acta neophilologica (5)
Annales. Series historia et sociologia (35)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (12)
Arheološki vestnik (38)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (10)
Bogoslovni vestnik (9)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (4)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Edinost in dialog (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (4)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (80)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (14)
Muzikološki zbornik (9)
Naša sodobnost (2)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (3)
Razpotja (2)
Res novae (1)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (2)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (6)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (4)
Studia Historica Slovenica (11)
Studia mythologica Slavica (13)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (116)
Zgodovinski zapisi (1)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Družina d.o.o. (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (194)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (52)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (69)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (152)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Baš (1)
A. Turk (1)
Annales Press (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apud Iuntas (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Bertalanffy I. (1)
Bird Publisher (1)
Borna (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (35)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (4)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
Hermann Liechenstein (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Voje (1)
ICO (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Kos (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
KUD Logos (4)
Leonova družba (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (1)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (9)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (3)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
nákl. vl. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Nova revija (3)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Rokus Klett (1)
samozal. J. Jesenko (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (35)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (46)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (35)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (8)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (7)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (13)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (40)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
založil J. Majciger (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (36)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (51)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (35)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (159)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Išči med rezultati (677)