Število rezultatov iskanja: 507

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (153)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (62)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (108)
Založnik
A. Baš (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apud Iuntas (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Bird Publisher (1)
Borna (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (34)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (3)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Voje (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Kos (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
KUD Logos (3)
Leonova družba (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (9)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
nákl. vl. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (2)
Obzorja (7)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (34)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (43)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (34)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Študentska založba (7)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (7)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (33)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil J. Majciger (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (47)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (34)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (92)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (59)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (507)