Število rezultatov iskanja: 754

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (3)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Asian studies (1)
Atlanti (7)
Blejske delavnice iz fizike (8)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delavci in delodajalci (9)
Delo in varnost (21)
Dialogi (3)
Didakta (3)
Dogovori (6)
Družboslovne razprave (17)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (9)
Geographica Slovenica (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (5)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (10)
Informatica (Ljubljana) (6)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (8)
Jezik in slovstvo (74)
Jezikoslovni zapiski (24)
Journal of energy technology (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (1)
Kakovostna starost (7)
Knjižnica (54)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (4)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (2)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (1)
Obzornik zdravstvene nege (11)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (5)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (6)
Pravnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (16)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (51)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski jezik (1997) (7)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (4)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Stati inu obstati (5)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Strojniški vestnik (8)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (14)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (6)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Ženske, moški in rak (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (9)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (46)
Mestna knjižnica Piran (1)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (186)
Onkološki inštitut Ljubljana (19)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (53)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (16)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (21)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (34)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (25)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(1)
A. Novaković (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Kolar (1)
B. Pesan (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (3)
dLib distributer (1)
DMFA, založništvo (8)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (1)
GZS CPU (1)
I. P. Lampret (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (13)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (9)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (22)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (6)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Jurančič (1)
J. Kamenik (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Klub Revus (1)
Kopo (1)
LEXPERA (2)
M. Piškur (1)
Mariborska knjižnica (5)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (5)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Miška (1)
Moderna organizacija (5)
N. Košnik (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12)
Naše delo (2)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (11)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoški inštitut (3)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (125)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (4)
Tehniški šolski center (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba FE (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (9)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (12)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (55)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (754)