Število rezultatov iskanja: 449

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in dom plus (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dogovori (46)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Družboslovne razprave (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (33)
Kakovostna starost (5)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kvadrati (Maribor) (46)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (20)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (13)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (26)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (2)
Teorija in praksa (7)
Učiteljski tovariš (23)
Urbani izziv (43)
Urbani izziv. Posebna izdaja (8)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (35)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
DELO, d.d. (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (194)
Narodna in univerzitetna knjižnica (72)
SIB d.o.o. (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
Večer (46)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Delo (6)
Društvo arhitektov (4)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Jožef Blaznik (4)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kinematografi (1)
Konzorcij (3)
LDS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Naše delo (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (35)
OK SZDL Ljubljana Center (46)
Pravna fakulteta (1)
S. Fras (1)
samozal. društva (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (30)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (449)