Število rezultatov iskanja: 421

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (24)
Annales. Series historia et sociologia (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (15)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (10)
Dogovori (11)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dolenjski list (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (17)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (14)
Jezik in slovstvo (1)
Knjižnica (25)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (8)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naše delo (Ptuj) (4)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (9)
Pravnik (2)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
Slovenski etnograf (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Teorija in praksa (5)
Učiteljski tovariš (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbor občanov (19)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (4)
Založnik
(7)
Andreas Leykam (30)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Aushilf-cassa Verein (1)
Automobilski klub Kraljevine Jug., Sekcija Ljubljana (1)
Avtoprevoz (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Capitulum cathedrale Labacense (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dashöfer (2)
Deželna prisilna delavnica (1)
Deželni odbor kranjski (2)
Dolenjski list (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bei Joseph Sassenberg (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
Gremiums der Kaufleute (1)
GV Založba (5)
I. Kristan (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Im Selbstverlage des Vereines (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo (5)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
IUS SOFTWARE (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
krain. Industri=Gesellschaft (1)
Krainischer Jagdschutz-Verein (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
na prodaj per Jan. Klemenzu (1)
Naše delo (4)
natisnil Janes Leon, natiskaviz (1)
natisnil Joshef Sassenberg (2)
Občina Ljubljana-Šiška (5)
Občinski odbor SZDL (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (19)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pravna fakulteta (3)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Stadtmagistrates (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru (1)
Uradni list Republike Slovenije (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Ljubljanske delniške plinarne (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (24)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (25)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (421)