Število rezultatov iskanja: 1394

Časopisje in članki - naslov
Aktualno! (2)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (2)
Arheo (3)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (14)
Didakta (3)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Fizika v šoli (8)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (11)
Geografski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Informacije MIDEM (987)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (7)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Matematika v šoli (10)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (7)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (68)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (21)
Sodobna pedagogika (4)
Statistično gradivo SR Slovenije (3)
Šolsko svetovalno delo (27)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Učiteljski tovariš (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (8)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (1)
Ženske in ginekološki raki (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (126)
Onkološki inštitut Ljubljana (24)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (987)
Šola za ravnatelje (8)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (75)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (68)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (3)
dLib distributer (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Družba Jezusova (1)
E. Dornik (1)
E. Koželj (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
International Institute for Archival Science (1)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
K. Onufrija (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij šolskih centrov (1)
M. Pogačnik (1)
M. Vugrin (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (17)
Ministrstvo za šolstvo in šport (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naše delo (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
OK SZDL Bežigrad (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška obzorja (6)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (987)
Šola za ravnatelje (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (98)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (10)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (31)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (10)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (68)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1394)