Število rezultatov iskanja: 28876

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (14)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (13)
Acta hydrotechnica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (2)
Analiza (Ljubljana) (1)
Angeljček (80)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (20)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (30)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (105)
Central European Public Administration Review (1)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (202)
Časopis za kritiko znanosti (61)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (2)
Dialogi (51)
Didakta (5)
Dogovori (89)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (17385)
Družboslovne razprave (12)
Državni svet (22)
Dve domovini (10)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (29)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (20)
Evro-atlantski bilten (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (13)
Fizika v šoli (3)
Gea (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (10)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasilo Narodnega sveta in okrajnega glavarstva za ptujski okraj (4)
Glasnik Narodnega sveta v Celju (21)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (1)
Grosupeljski odmevi (151)
Hladnikia (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
IB revija (Ljubljana) (6)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (37)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (66)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (31)
Jezikoslovni zapiski (8)
Journal of energy technology (1)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (2)
Katoliški glas (1)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (4)
Klasje (Ivančna Gorica) (164)
Klik (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (351)
Knjižnica (18)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (18)
Koledarček Družbe svetega Mohora (12)
Korošec (120)
Koroško Korošcem (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (19)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (36)
Ljubljanski zvon (122)
Logaške novice (601)
Loški razgledi (8)
Management (2)
Medicinski razgledi (5)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Mengšan (106)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Moj planet (1)
Monitor (Ljubljana) (2)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (10)
Na svoji zemlji (9)
Narodna sloga (3)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša komuna - delegatska priloga (27)
Naša komuna - delegatsko gradivo (19)
Naša komuna (Ljubljana) (132)
Naša skupnost (Grosuplje) (19)
Naša skupnost (Jugoslavija) (89)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (22)
Naša skupnost (Ljubljana) (101)
Naša sodobnost (13)
Naše delo (Ptuj) (23)
Naše gospodarstvo (1)
Njiva (Trst) (17)
Nova delavska enotnost (76)
Novi akordi (2)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novoteks (Novo mesto) (64)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (47)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (37)
Planinski vestnik (71)
Podjetje in delo (21)
Poligrafi (7)
Pravnik (5)
Presek (1)
Primerjalna književnost (16)
Prispevki za novejšo zgodovino (22)
Problemi (Ljubljana) (1)
Proteus (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujčan (164)
Ptujski list (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Rodna gruda (394)
Romano them (48)
Scopolia (3)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (31)
Slovanski svet (1888) (293)
Slovenian veterinary research (9)
Slovenka (4)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (834)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski jug (17)
Slovenski svet (7)
Slovenščina v šoli (2)
Soboške novine (103)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (14)
Sodobnost (1963) (170)
Splet znanja in domišljije (2)
Sporočila delavskega sveta (3)
Stati inu obstati (11)
Statistično gradivo LR Slovenije (3)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Studia mythologica Slavica (13)
Svet elektronike (22)
Svet kapitala (189)
Svet ptic (480)
Svetogorska kraljica (39)
Svetogorska kraljica (Trst) (7)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (3)
Štajerc (30)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Teorija in praksa (38)
Traditiones (5)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (424)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Urbani izziv (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (5)
Verba hispanica (3)
Vertec (1871) (115)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (69)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (6)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (18)
Zvonček (Ljubljana) (67)
Železne niti (7)
Ženski svet (244)
Življenje in svet (623)
Leto izida
???? (1)
1??? (4)
1150-1200 (1)
1500-1550 (1)
1509 (2)
1532 (1)
1555 (1)
1560 (1)
1561 (1)
1566 (1)
1567 (1)
1575 (1)
1577 (1)
1578 (1)
1580 (1)
1581-1582 (1)
1584 (1)
1599 (1)
1608 (1)
1627 (1)
1667 (1)
1675-1790 (1)
1682 (1)
1683 (1)
1684 (1)
1696 (2)
1700 (1)
1708 (2)
1710/1715 (1)
1715 (1)
1729 (1)
1730 (1)
1731-1757 (1)
1733 (1)
1734 (1)
1735 (1)
1739 (1)
1742 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1746 (1)
1747 (1)
1750 (1)
1753 (1)
1753-1830 (1)
1759 (1)
1762 (2)
1767 (1)
1770 (2)
1771 (1)
1773 (3)
1774 (1)
1775 (1)
1777 (3)
1780-1795 (1)
1781 (1)
1783 (3)
1784 (2)
1784-1786 (1)
1786 (1)
1788 (1)
1789 (2)
1790 (1)
1790-1810 (1)
1791 (1)
1791-1802 (1)
1792-1806 (1)
1793 (1)
1794 (1)
1795 (4)
1796 (1)
1796-1830 (1)
1797 (1)
1797-1799 (1)
1798 (2)
18?? (1)
1800 (4)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (4)
1805 (3)
1806 (5)
1807 (2)
1808 (3)
1808-1819 (1)
1809-1811 (1)
1810 (2)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1815 (1)
1815-1820 (1)
1816 (1)
1817 (1)
1818 (2)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1824 (1)
1826 (7)
1827 (2)
1828 (2)
1828-1839 (1)
1829 (2)
183? (1)
1830 (2)
1832/1839 (1)
1833 (2)
1834 (1)
1836 (2)
1837 (2)
1839 (2)
184? (2)
1840 (4)
1843 (3)
1844 (1)
1845 (5)
1846 (12)
1847 (7)
1848 (5)
1849 (5)
1850 (8)
1851 (9)
1852 (13)
1853 (35)
1854 (28)
1854-1864 (1)
1855 (35)
1856 (19)
1857 (28)
1858 (14)
1859 (12)
1860 (12)
1861 (6)
1862 (9)
1863 (9)
1864 (11)
1865 (14)
1866 (19)
1867 (16)
1868 (19)
1869 (7)
1870 (24)
1871 (10)
1872 (10)
1873 (5)
1874 (5)
1875 (11)
1876 (10)
1877 (5)
1878 (10)
1879 (15)
1880 (14)
1880/1881 (1)
1880-1918 (6)
1881 (15)
1881/1882 (1)
1882 (9)
1882/1883 (1)
1882/1888 (1)
1883 (11)
1883/1884 (1)
1884 (7)
1884/1885 (1)
1885 (16)
1885/1886 (1)
1886 (9)
1886/1887 (1)
1887 (7)
1887/1888 (1)
1888 (169)
1888/1889 (3)
1889 (200)
1889/1890 (1)
1890 (235)
1890/1891 (1)
1891 (384)
1891/1892 (3)
1892 (380)
1892/1893 (4)
1893 (364)
1893/1894 (4)
1894 (520)
1894/1895 (2)
1895 (511)
1895/1896 (3)
1896 (361)
1896/1897 (2)
1897 (440)
1897/1898 (2)
1897/1900 (1)
1898 (503)
1898/1899 (2)
1898-1908 (1)
1898-1918 (1)
1899 (473)
1899/1900 (2)
1899-1904 (1)
1899-2006 (1)
19?? (26)
19??-1928 (1)
190? (2)
1900 (490)
1900/1901 (2)
1900-1918 (1)
1900-1938 (1)
1901 (519)
1901/1902 (3)
1902 (738)
1902/1903 (2)
1903 (697)
1903/1904 (2)
1904 (651)
1904/1905 (2)
1905 (709)
1905/1906 (2)
1906 (611)
1906/1907 (2)
1907 (575)
1907/1908 (3)
1908 (523)
1908/1909 (2)
1909 (581)
1909/1910 (2)
1910 (511)
1910/1911 (2)
1910-1918 (1)
1911 (343)
1911/1912 (1)
1911-1912 (1)
1912 (507)
1912/1913 (1)
1913 (493)
1913/1914 (1)
1914 (374)
1915 (256)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (237)
1917 (253)
1918 (187)
1918-1918 (1)
1918-1919 (1)
1919 (311)
192? (3)
1920 (334)
1920-1919 (1)
1920-1933 (1)
1921 (190)
1922 (282)
1923 (275)
1924 (271)
1925 (239)
1925/1930 (1)
1925-1928 (1)
1925-1935 (2)
1926 (233)
1926-1927 (1)
1927 (352)
1927/1928 (3)
1928 (312)
1928/1929 (3)
1929 (405)
1929/1930 (3)
193? (3)
1930 (384)
1930/1931 (1)
1931 (286)
1932 (276)
1932/1933 (3)
1933 (277)
1933/1934 (3)
1934 (301)
1934/1935 (2)
1935 (278)
1935/1936 (1)
1936 (332)
1936/1937 (5)
1937 (158)
1937/1938 (145)
1938 (144)
1938/1938 (1)
1938/1939 (2)
1939 (306)
1940 (327)
1941 (171)
1941/1942 (6)
1942 (135)
1942/1943 (4)
1943 (146)
1943/1944 (2)
1944 (144)
1945 (2)
1946 (152)
1947 (135)
1948 (176)
1948/1950 (1)
1949 (198)
1950 (215)
1950-1960 (1)
1951 (153)
1952 (194)
1953 (6)
1954 (23)
1954-2004 (1)
1955 (40)
1955/1956 (1)
1956 (37)
1957 (69)
1958 (24)
1959 (19)
196? (1)
1960 (36)
1961 (19)
1962 (32)
1963 (31)
1964 (41)
1965 (30)
1966 (30)
1967 (30)
1968 (30)
1968-1969 (1)
1969 (29)
1970 (28)
1971 (29)
1972 (25)
1973 (30)
1974 (57)
1975 (52)
1976 (48)
1977 (51)
1978 (59)
1979 (88)
1980 (85)
1981 (64)
1982 (70)
1983 (64)
1984 (69)
1985 (72)
1986 (75)
1987 (69)
1988 (68)
1989 (98)
1990 (61)
1991 (53)
1992 (79)
1993 (78)
1994 (65)
1995 (67)
1996 (112)
1997 (102)
1998 (110)
1999 (126)
2000 (126)
2000-2019 (1)
2001 (122)
2002 (129)
2003 (136)
2004 (173)
2005 (151)
2006 (132)
2007 (149)
2008 (144)
2008-2009 (2)
2009 (146)
2010 (163)
2011 (162)
2011-2012 (1)
2012 (147)
2013 (206)
2014 (206)
2015 (177)
2016 (190)
2017 (249)
2018 (226)
2019 (150)
2020 (73)
2021 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (30)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjev dom in kongresni center Ljubljana (1)
Čebelarska zveza Slovenije (7)
DELO, d.d. (189)
Didakta (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (476)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Družina d.o.o. (202)
Državni svet Republike Slovenije (22)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
fizična oseba (1)
Frančiškanski samostan Sveta Gora (46)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (67)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (37)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (22)
IUS SOFTWARE d.o.o. (29)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (21)
Knjižnica Grosuplje (270)
Knjižnica Ivana Potrča (188)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (400)
Knjižnica Logatec (510)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (67)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (21)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (170)
Mariborska knjižnica (49)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (953)
Mestna občina Ptuj (50)
Mladina (2)
Mladinska knjiga (6)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (23451)
Občina Grosuplje (43)
Občina Ivančna Gorica (68)
Občina Logatec (93)
Občina Mengeš (85)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (57)
Osrednja knjižnica Mozirje (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (71)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (151)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (23)
Pro anima, d.o.o. (2)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (14)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (76)
Svet ZSSS (76)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (58)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (136)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (53)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (53)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Vsebina
Arheologija (9)
Arhitektura (15)
Astronomija, astrofizika (8)
Bibliografije (5)
Bibliotekarstvo (149)
Biografije (99)
Biologija (20)
Botanika (13)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (94)
Civilizacija (17375)
Demografija (26)
Domoznanstvo (52)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (14)
Družbene vede (280)
Ekonomija (114)
Etnologija (94)
Filozofija, psihologija (111)
Fizika (11)
Fotografija (45)
Geografija (58)
Geologija (19)
Glasba (31)
Glasba za posamezne inštrumente (4)
Gledališče (16)
Gospodinjstvo (43)
Gradbeništvo (1)
Grafična umetnost (484)
Industrija, obrt, rokodelstvo (3)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (11)
Inženirstvo, tehnologija (37)
Javna uprava (1875)
Jezikoslovje in jeziki (66)
Kemija (11)
Kemijska tehnologija (8)
Kibernetika (2)
Kinematografija (6)
Kmetijstvo (39)
Knjigovodstvo (2)
Književnost (19205)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (31)
Likovna umetnost (11)
Ljudsko slovstvo (8)
Matematika (39)
Medicina (40)
Menedžement (1)
Menedžment (6)
Naravoslovne vede (44)
Oglaševanje (2)
Organizacije (24)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (4)
Pisave, knjige (1)
Politika (147)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (188)
Poslovni menedžment (1)
Pravo (102)
Promet (1)
Računalništvo (13)
Risanje (3)
Rokopisi (4)
Slikarstvo (11)
Socialno delo (9)
Sociologija (58)
Statistika (1)
Šport (22)
Telekomunikacije (1)
Tiskovine (2646)
Umetnost (16)
Urbanizem (7)
Verstva. Teologija (578)
Vokalna glasba (45)
Vzgoja, izobraževanje (708)
Zgodovina (102)
Znanost (32)
Zoologija (365)
Založnik
(10)
(na prodaj per c. kr. mestni gosposki v'' Tersti in drugih primorskih soseskah) (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
[s. n.] (2)
1A internet (1)
A. Cvetko (1)
A. Reichard in druž. (2)
A. Schlauer (1)
A. Smolar (1)
Agencija Plahutnik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Albin Sussitz (2)
Alea (1)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Amalia Churfürst (3)
Amalie Churfurst (6)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
Amministrazione comunale (1)
Ansambel Rž (1)
Anton Ekar (3)
Anton Kriechbaum (3)
Appresso Domenico Padovani (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Iuntas (1)
APZ Tone Tomšič (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (30)
Arthea (1)
Artur Kollitsch (1)
AVF (1)
AX elektronika (22)
Ažbe (4)
B. Herdt (2)
Beletrina (10)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Johann Georg Mayr (1)
bey Matthias Sischowitz ... (1)
bey Tendler und von Manstein (1)
Bird Publisher (3)
Biteks (2)
Blaznik (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
Brata Rode in Martinčič (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (3)
C. kr. dež. šolski svet (1)
C. kr. okr. šolski svet (1)
Cankarjev dom (2)
Cankarjeva založba (2)
Carl Sima (1)
Cec. društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Chiara (1)
Circolo culturale Rečan (1)
Corona (7)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Hribar (1)
Delo (189)
Didakta (7)
Doba Epis (2)
Dokumentarna (3)
Domus (1)
Dream studio Krt (3)
Dream Studio Krt (3)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukiem Józefa Hraszańskiego ... (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Svet za vse (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (480)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba Jezusova (12)
Družba sv. Mohora (42)
Družba sv. Mohorja (6)
Družba sv. Petra Klaverja za afriške misijone (1)
Družina (91)
Družtvo slovensko (1)
Državna založba Slovenije (1369)
Državni svet Republike Slovenije (23)
Državni zbor Republike Slovenije (10)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Künigund Hergotin (1)
DZS (57)
E. Adamič (1)
E. Horak (1)
E. Janžič (1)
E. Sicherl (1)
Ed. Honak (1)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Eug. Sicherl. (1)
Evangeličanska cerkev (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Erben (4)
F. Erben W. Feistritz (1)
F. Juvan (1)
F. Kaučič (2)
F. Knollmuller (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (33)
Fakulteta za upravo (3)
Fancy (1)
Ferd. Ivanus (3)
Ferrania (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
Flexible - VM Records (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Foto Čerič (1)
Foto OZEHA (1)
Fotolik (32)
Fotolik Celje (14)
Fotospring (1)
Fr. Osebek (1)
Fran Podgornik (283)
Franc Kavcić (1)
Franc Petelinc (1)
Franč. samostan (1)
Frančiškanski samostan (2)
Franz Kaučič (1)
Franz Tonke (1)
G. Kolz (1)
G. Svete (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
Galerija Ars Sacra (1)
GEC (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
Gemeinderath (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genija (3)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Georg Gruppenbach (2)
Glasbena matica (16)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospel media (1)
Gospodarski vestnik (13)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Gutenberghaus (1)
GV Revije (3)
H. Ničman (2)
Hans Kolleger (1)
Hans Prader (1)
Helidon (38)
Heliosax (3)
Heliosax Maribor (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
I. Papš, vladarski natiskar (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ibis (1)
ICO (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
III. red (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (13)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (29)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (22)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
Intelego (1)
International Institute for Archival Science (1)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Čar (1)
izdal kot rokopis Anton Klodič (1)
J. & F. Leon (1)
J. Blaznikovi dediči (1)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. Boldin (1)
J. Giontini (4)
J. Krajec (1)
J. Krajec nasl. (2)
J. Levičnik (1)
J. Oizinger (1)
J. Olzinger (1)
J. Pečar (1)
J. R. Milic (2)
J. Repnik (1)
J. Rubinstein (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Sirola (1)
J. Smeh (4)
J. Steinbrener (1)
J. Špicar (1)
J.Repnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (424)
Janet (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Joh. Fiausch (1)
Joh. Katz (1)
Jos Van Den Bulck-Baplue (1)
Jožef Blaznik (351)
Jugoreklam (1)
Jugos. knjigarna (1)
Jugoslovanska knjigarna (9)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Jugoton (1)
Jugoturist Beograd (2)
Julius Tittl (1)
K. G. G. (1)
K. Sima (1)
K.G.G (1)
kamnotis pri Egerji (3)
kamnotis Rosalie Eger (1)
kamnotis Rozalije Eger (3)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Karl Linhart (30)
Karl Sima (14)
Karmeličanski samostan (1)
Kartuzija (1)
Katoliška bukvarna (9)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (17387)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Klub literatov Kočevske (1)
Klub Revus (2)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (4)
Konzorcij Jutra (623)
Konzorcij Svetogorske kraljice (7)
Konzorcij Ženski svet (308)
Krajni šolski svet (67)
Krščanska kulturna zveza (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
Krt (1)
KS (1)
KUD Logos (3)
KUD Sodobnost International (1)
KUD Šmartin (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (2)
Kunstverlag S. Frank (1)
L. Glaser (1)
L. Kieser (4)
L. Rutar (1)
L. Schwentner (8)
L. Vorša (1)
Lander Inn (1)
LDS (36)
LEXPERA (2)
Lichtdruck-Anstalt (1)
Lipa (1)
Litera (1)
literis Egerianis (2)
Ljubljana : DZS (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
Ljudske pevke (1)
Ljudske pevke KD (1)
Logos (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Gerber knjigotržec (1)
M. K. Mitričević (17)
M. Krofič Žel (1)
M. Šumer (2)
M. Šumer, Poljčane (1)
Mandarina (4)
Maria Sirr (1)
Mariborska knjižnica (49)
Marie Novak (5)
Marie Nowad (2)
Marie Nowak (14)
Matica slovenska (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (5)
Melopoja (2)
MePZ Anton Foerster (1)
Mestna glavna šola (1)
Mestna občina (1)
Mestni magistrat (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (164)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
Mimik (2)
MiMik (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Mladina (2)
Mladinska knjiga (18)
Mladinski svet (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Modrijan (7)
Mohorjeva družba (8)
Mohorjeva založba (1)
Moški kvartet (1)
Muck Blažina (1)
Multima (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (103)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo (9)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzika Viva (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (3)
Na Prodaj Per Peternolli (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Narodna tiskarna (1)
'Narodne tiskarne' (1)
Narodni svet (141)
Narodni svet za Koroško (5)
Naše delo (23)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbina (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbini (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Ferdinand shlahni od Klajnmajr (1)
natisnil J.K. Jeretin (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (8)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
Nonet Certus (1)
Nonet Vitra (2)
Nova revija (38)
Nova založba (1)
Novi svet (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Občinski sindikalni svet (5)
Občinski svet (1)
Občinski svet občine (697)
Občinski svet občine Grosuplje (151)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (68)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Občinski svet Občine Mengeš (106)
Občinski svet zveze sindikatov (2)
Obzorja (67)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Ognjišče (3)
OK SZDL Bežigrad (69)
OK SZDL Ljubljana Center (89)
Okrajni Narodni svet (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
OŠ Dravlje (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Otroška gledališka skupina Gib (1)
P. Habič (1)
Pan (2)
Panika Records (3)
Paternolli (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (46)
Pedagoški inštitut (6)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Andreju Gasslerja ... (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Ferd. od Kleinmayru ... (2)
per Ferd. od Kleinmayru natiskavzu (1)
per Ferd. od Kleinmayru, natiskavzu (1)
per Ignaz Kremshari (1)
per Ignaz. Aloys. Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Aloysiu Kleinmayr (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joanesu Rezerju ... (2)
per Joanesu Rezerju, Natiskauzu (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (2)
per Joshefu Gajgerji bukvarji (1)
per Joshephu od Bacho ... (2)
per Jurju Lichtu (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Pioneer (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
pisatelj (1)
Pizzicato (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (71)
Plesno akrobatska skupina Flip (1)
Podravska tiskarna (1)
Poseidon (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (3)
Prežihov V. (1)
pri Alojsji Waizingeri, knigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Primorsko dramsko gledališče (1)
Primož Ramovš (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (23)
Pro Anima (2)
prodaja Kat. bukvarna (1)
prodaja Katol. bukvarna (1)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Purger & Co. (1)
Purger in Co. (1)
Putnik (6)
R. Milic (1)
R. Pitcshl (1)
R. Pitschl (15)
R. Pitschl Wind. Feistritz (1)
R. Smola (1)
R. Tečrik (1)
Radio-Tednik (4)
Radio-Tednik Ptuj (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (2)
Revija SRP (1)
Ribium Records (1)
Rich. Ziesel (1)
Richard Ziesel (1)
Richard Zisel (1)
Rokus (2)
Rokus Klett (10)
Ros. Eger et Comp. (1)
Rosa Pirschl (1)
Rosa Pitschl (37)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl Wirdschfeistritz (1)
Rosa Pitschl; Windischfeistritz (1)
Rosa Windischfeistritz (1)
RSS (1)
RTB (4)
RTV (43)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (17)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, ZKP (3)
Ruslica (2)
S. n. (1)
S. P. D. (3)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Salve (1)
samozal. (14)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. A. Ropotar (1)
samozal. A. Rupnik (2)
samozal. A. Tomanič (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. D. Čučun (1)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Žvokelj (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Novina (1)
samozal. skladatelj (5)
samozal. T. Gros (1)
samozaložba (9)
Samozaložba Brenčič (3)
Sanje (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se naidejo per Joshefu Shotterju (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (2)
se najde per Andreju Gáslerju ... (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Joanesu Rezerju ... (3)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Joan. Bapt. Mayerju ... (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (2)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se najdejo per Vinzenzo Ruziczka ... (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Skupina Pot (1)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (123)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
Skvarča-Sicherl (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (62)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (36)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska izseljenska matica (394)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (14)
Slovenska krščansko-socijalna zveza (1)
Slovenska straža (2)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (71)
Slovenski etnografski muzej (21)
Slovenski gledališki muzej (5)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (14)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG (1)
SNG Maribor (30)
SO (19)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (89)
Societa cooperativa editrice Dom (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (11)
Sraka (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
Stopar - IT (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Studio Muzikant (3)
Styria (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (202)
Svet princev karnevala (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Svet svobod in prosvetnih društev (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svet ZSSS (76)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
SZDL Ljubljana-Šiška (7)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (60)
Študentski svet stanovalcev (9)
Študijski krožek (1)
T. Enci (1)
T. Moschitz (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
TD Ognjišče (2)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tekstilna tovarna Novoteks (64)
Teološka fakulteta (38)
The Tourist Association of Yugoslavia (1)
Tisk Heliosax (1)
Tiskarna sv. Cirila (834)
Tiskovna zadruga (126)
Tiskovno društvo Ognjišče (1)
Transcendentalni svet (3)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistično društvo Slovenske Konjice (1)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (2)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Labaci, Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
U. T. Z. (4)
U. t. z. Ažbe (1)
U.B. (1)
U.t.z. Ažbe (1)
Ulrich Morhart (5)
UMco (3)
Unigraf (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (13)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uredništvo Koroško Korošcem (1)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (2)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v'' salógi zesarske kraljeve bukvarnize sa shólske bukve, per sveti Ani v'' Janesovih úlizah (1)
V samozaložbi (1)
v zalogi Ces. kralj. bukvarstva za šole, pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
V.Weixl (1)
Vejica (3)
Vesna film (3)
Veterinarska fakulteta (9)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Virgo Records (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Višji kulturni svet (17)
Vostri (1)
vtisneni skusi Joannesa Leona (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene per Joshefu Schoterju shtamparju, 1795, per katirem se tudi naprude naidejo (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Blanke (1)
W. Feistritz (1)
W. Pich (1)
Weis & Dreykurs (1)
Weiss & Dreykurs (3)
Wieser (1)
Wind. Feistritz (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založ. J. Giontini (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (1)
Založba Brat Frančišek (39)
Založba kaset in plošč RTV (2)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba Obzorja (1)
Založba škofijskega ordinariata (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založil J. Majciger (1)
založil skladatelj (2)
založnica Jera Rihar (4)
Zavod IRC (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
ZGP Mladinska knjiga (1)
ZKP RTV (1)
ZKP RTV Ljubljana (1)
ZKP RTV Slovenija (10)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (13)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza sindikatov Slovenije (1)
Zveza sindikatov Slovenije, Občinski sindikalni svet (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Ženski pevski zbor Milko Škoberne Jesenice (1)
Življenje in svet (1)
Župnija (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (28876)