Število rezultatov iskanja: 265

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(2)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apud Bernardum Albert vander Plassche (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atelier Doris (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
Bird Publisher (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba Jezusova (1)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (3)
Edmundi Martini (1)
Etnografski muzej (1)
F. Gnidovec (1)
F. Kunšek (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
G. Dolenc (1)
gedruckt bey Joh. Ignatz Heyinger ... (1)
GPZ Sraka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
J. Dornig (1)
J. Jenko (1)
J. R. Milic (1)
J. Schöndorfer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Konzorcij Edinosti (1)
Krt (1)
KUD Logos (1)
L. Čepon (1)
Mandarina (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna tiskarna (2)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Paternolli (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Play Records (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
S. Cajnkar (1)
samozal. (2)
samozaložba (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG Maribor (6)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (5)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (3)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Iosephi Thaddaei Mayr ... sumptibus Joannis Caroli Mally ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (2)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Wagner (1)
Založba ZRC (2)
založil J. Majciger (1)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod za dušo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (265)