Število rezultatov iskanja: 171

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Friedens-Warte (2)
IFIMES (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
Ivan Dolinar (1)
M. Kranjec (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mladinska knjiga (2)
Nova revija (2)
Obzorja (5)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
Prijatelj (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
samozal. T. Kure (1)
Sanje (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (6)
Sophia (1)
Študentska založba (2)
Tiskovna zadruga (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (171)