Število rezultatov iskanja: 97

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Gospodarski vestnik (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
J. Lapuh Bele (1)
Ljudska univerza (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (3)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societá storica del Litorale (5)
T. Merčun (1)
Turistica (2)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba /*cf (1)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Išči med rezultati (97)