Število rezultatov iskanja: 11531

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (33)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (261)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta geotechnica Slovenica (153)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (23)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in production engineering and management (52)
Agricultura (Maribor) (4)
Akademija MM (4)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (14)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (55)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (22)
Ars mathematica contemporanea (477)
AS. Andragoška spoznanja (17)
Atlanti (15)
Atlanti + (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (106)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (32)
Dialogi (11)
Didakta (39)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Družboslovne razprave (17)
Dve domovini (2)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (350)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (21)
Filozofski vestnik (10)
Fizika v šoli (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (16)
Geodetski vestnik (116)
Geografija v šoli (10)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (16)
Geologija (34)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gorivo (3)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (346)
Hmeljar (Žalec) (38)
Hmeljarski bilten (25)
IB revija (Ljubljana) (5)
Igra ustvarjalnosti (7)
Image analysis and stereology (53)
Informacije MIDEM (702)
Informacijski bilten - Gorenje (17)
Informatica (Ljubljana) (48)
Informatica Medica Slovenica (16)
International journal of management, knowledge and learning (4)
IRT 3000 (105)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (51)
Jezik in slovstvo (16)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (145)
Jurij baron Vega in njegov čas (3)
Kakovostna starost (16)
Katalog kartografskega gradiva (9)
Kemija v šoli in družbi (39)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klik (Ljubljana) (4)
Knjižnica (33)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kovine zlitine tehnologije (756)
Kronika (Ljubljana) (90)
LAHA (Online ed.) (11)
Les (Ljubljana) (44)
Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (102)
Loški razgledi (5)
Management (8)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (13)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (1899)
Medicinski razgledi (2)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (13)
Metal: interni informativni časopis (25)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (2)
Naš stik (161)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše gospodarstvo (17)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (97)
Organizacija znanja (50)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (9)
Petrol. Tehnika in razvoj (28)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (5)
Pravnik (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (2)
Presek (8)
Primerjalna književnost (13)
Prispevki za novejšo zgodovino (12)
Projektna mreža Slovenije (13)
Proteus (12)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (6)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Retrospektive (35)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (19)
Revija za geografijo (4)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Revija za zdravstvene vede (3)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (247)
Rudar (1910) (156)
Sanitarno inženirstvo (32)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (5)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovenščina 2.0 (6)
Slovenščina v šoli (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobni strojnik (2)
Sodobnost (1963) (4)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Strojniški vestnik (1082)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet elektronike (22)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (5)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (66)
Tim (Ljubljana) (56)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (52)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (10)
Urbani izziv. Posebna izdaja (6)
Vakuumist (274)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Velike pregrade (21)
Ventil (Ljubljana) (289)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (15)
Zbor občanov (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (21)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (9)
Zgodovinski zapisi (9)
Železarski zbornik (662)
Železne niti (12)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (22)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (214)
Biteks d.o.o. (19)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (3)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (39)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (13)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (102)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (12)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (4)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (53)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (274)
Elektrotehniška zveza Slovenije (350)
ELES, d.o.o. (161)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (51)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (35)
Gorenje d.d. (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (16)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (63)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2183)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (32)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (50)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (28)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (11)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (16)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Mladinska knjiga (16)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2129)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Pedagoška obzorja (9)
Petrol d.d. (30)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (12)
Pro anima, d.o.o. (4)
PROFIDTP d.o.o. (106)
Slavistično društvo Slovenije (18)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (21)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (100)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (21)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (261)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko združenje za projektni management (13)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (702)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (95)
Tehniški šolski center Maribor (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (478)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (56)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (102)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1374)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (23)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (251)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (145)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (153)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (97)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (52)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Uprava RS za jedrsko varnost (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za šolstvo (41)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (32)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (35)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (9)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
ZRC SAZU (43)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (344)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (115)
Zveza geografov Slovenije (27)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (44)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (56)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Vsebina
Založnik
(3)
A. Babič (1)
A. Berkopec (1)
A. Černigoj (1)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kos (2)
A. Kroflič (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kunčič (1)
A. Ogorelec (1)
A. Ogrin (1)
A. Paulin (1)
A. Perdih (1)
A. Rončević (1)
A. Stanić (1)
A. Šorgo (2)
A. Volkanovski (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (2)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (6)
Arhivsko društvo Slovenije (22)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (723)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of Radiology and Oncology (4)
AX elektronika (23)
B. Bandelj (1)
B. Blažič (2)
B. Čadež (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Korpar (1)
B. Pesan (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (2)
Betriebsleitung (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (8)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (33)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (10)
Biotehniška šola (3)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center (8)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (41)
Borzen (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (4)
Center za idrijsko dediščino (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (27)
Cerdonis (1)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Covirias (1)
Časnik Finance (1)
D. Antolinc (1)
D. Celarec (1)
D. Dolar (1)
D. Gerbec (2)
D. Hribar (1)
D. Jelovčan (1)
D. Lenardič (1)
D. Marčeta (1)
D. Ocepek (1)
D. Tinta (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (39)
Dj. Kalčov (2)
dLib distributer (23)
DMFA - založništvo (2)
Doba Epis (14)
Društvo arhitektov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (17)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (103)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (411)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (9)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (21)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (53)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (274)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (16)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Kansky (1)
E. Košnjek (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Eduvision (7)
EDUvision (7)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomski center Maribor (17)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (260)
Elektrotehniško društvo (1)
ELES (161)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Energetska zbornica Slovenije (EZS) (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Envit (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (7)
Evropska hiša (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (51)
F. Kink (1)
F. Vode (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (3)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of management (13)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Fakulteta za arhitekturo (62)
Fakulteta za družbene vede (21)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (9)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za energetiko (145)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo (30)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (33)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (133)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (5)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (32)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (18)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (60)
Fakulteta za strojništvo (21)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (52)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (10)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
G. Karer (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Pretnar (1)
G. Taljan (1)
G. Trtnik (1)
G. Vilhar (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (33)
Geološki zavod Slovenije (2)
GFS Institute (1)
Gimnazija (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (2)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
GRSOFT Structural Engineering (1)
GV Revije (1)
GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (1)
Halm und Goldmann (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
Hmeljarsko združenje Slovenije (20)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Šmon (1)
I. Šušteršič (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Idrija Tourism Board (2)
Ignacij Sitar (156)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
in der Waltherischen Hofbuchhandlung (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (52)
Institut 'Jožef Stefan' (28)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (16)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (8)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (32)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2654)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novej��o zgodovino (12)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (245)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (34)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (7)
Interesansa-zavod (3)
International Institute for Archival Science (10)
Inženirska zbornica Slovenije (4)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (35)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Dujc (1)
J. Kolšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mazi (1)
J. Slivnik (1)
J. Smolar (1)
J. Šiftar (1)
J. Šorn (1)
J. Žibert (1)
J. Žižmond (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (1)
Javna služba v sadjarstvu (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Stefan Institute (2)
K. Bitenc (1)
K. Istenič (1)
K. Kovačič (1)
K. Miklavec (1)
K. Rejec (1)
K. Sinkovič (1)
K. Trontelj (1)
Kemijski inštitut (9)
Klub Revus (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (13)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Konzorcij šolskih centrov (7)
Kopališče (1)
Kopo (1)
KSEVT (2)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Avsenik (1)
L. Gosar (1)
L. Klančnik (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (10)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
LDS (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
LEXPERA (1)
Limnos (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: Miška (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. B. Kobav (1)
M. Berginc (1)
M. Brozovič (1)
M. Čehovin (1)
M. Deželak (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jenko (1)
M. Jukić (1)
M. Kojc (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Kovačič (1)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Kržan (1)
M. Lavrenčič (1)
M. Maček (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Müller (2)
M. Oder (1)
M. Ovsenik (1)
M. Povh (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Škerjanec (1)
M. Tratnik (1)
M. Ulčar (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Verbič (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (4)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Mestna električna naprava (1)
Metalna (4)
Metalurški inštitut el at. (658)
Metalurški inštitut et al. (4)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (9)
Ministrstvo za šolstvo in šport (4)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (4)
Mladinska knjiga (16)
Moderna organizacija (97)
Modrijan (2)
Mohorjeva založba (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (12)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (247)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodni muzej (1)
National Education Institute Slovenia (1)
Nova revija (8)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (2)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Obratno vodstvo (2)
Obzorja (13)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okaši (1)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Može (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Žvanut (1)
Pedagoška fakulteta (34)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (5)
Petrol (1)
Petrol d.d. (1)
Petrol, Sektor tehnična služba in kontrola kakovosti (28)
Pia (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinski arhiv (1)
Polymer Technology College (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (12)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Pro Anima (4)
Profidtp (106)
Prohealth (1)
R. C. Schmidt (1)
R. Kladnik (1)
R. Klinc (1)
R. Kotnik (1)
R. Mlaker (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
R. Vezočnik (1)
Renata Šribar (1)
Rokus Klett (8)
S. Kač (1)
S. Kolbl (1)
S. Rankel (1)
S. Šalej (1)
S. Šikovec (1)
S. Trajkovski (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S.n. (1)
samozal. (2)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (27)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (21)
Slov. šolska matica (1)
Slovene Society Informatika (6)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chemical Society (38)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (1)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (33)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (94)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (16)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko društvo za zaščito voda (2)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (21)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (34)
Slovensko kemijsko društvo (261)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko Združenje za projektni management (13)
SMAK printtisk (2)
Societá storica del Litorale (27)
SPH - Scientific Publishing Hub (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Springer (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Stadtmagistrat Laibach (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (96)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (702)
SŽ Metal (25)
Šola za ravnatelje (3)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center Ptuj (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (2)
Štrancar.com (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (101)
T. Jeras (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Lukežič (1)
T. Melik (1)
T. Pazlar (1)
T. Pfajfar (1)
T. Prešeren (1)
T. Ščuka (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniška založba Slovenije (57)
Tehniški muzej Slovenije (7)
Tehniški šolski center (1)
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola (2)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Tekstilni center Kranj, Šolski center za tekstilno in obutveno stroko (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
ToKnowPress (3)
Tovarna Saturnus (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Turistica (4)
U. Bizjak (1)
U. Blumauer (1)
U. Bohinc (1)
U. Hacin (1)
U. Rodman (1)
Udruženje studenata mašinske i elektro-tehnike (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor (1)
University of Maribor Press (15)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska Press (3)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza (4)
Univerza na Primorskem (30)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (302)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (12)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (10)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (3)
Uprava za zaštitu industriske svojine (5)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
V. Ažbe (2)
V. Stankovski (1)
V. Vukobratović (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Veterinarska fakulteta (3)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Z. Kuhar (1)
Z. Vidrih (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (10)
Založba FE in FRI (5)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (16)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (40)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (42)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (18)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zavod SRS za varstvo pri delu (14)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za turizem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (16)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (35)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (27)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (14)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (33)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (346)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (49)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (116)
Zveza geografskih društev Slovenije (27)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (848)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (203)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (81)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Kokalj (1)
Železarna Jesenice (735)
Železarna Ravne (735)
Železarna Štore (735)
Išči med rezultati (11531)