Število rezultatov iskanja: 9427

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (2)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta historiae artis Slovenica (17)
Acta Histriae (48)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (215)
Annales. Series historia et sociologia (20)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (38)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (55)
Ars et humanitas (11)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (55)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (988)
Božja beseda (3)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (3)
Clotho (4)
Communio (Ljubljana) (202)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (44)
Časopis za zgodovino in narodopisje (17)
De musica disserenda (2)
Dialogi (17)
Dileme (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom (9)
Dom stoletni (2)
Don Bosko (29)
Don Bosko (Ljubljana) (22)
Družboslovne razprave (6)
Duhovni pastir (460)
Dve domovini (13)
Edinost in dialog (218)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (16)
Filozofski vestnik (34)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Glej, netopir! (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (13)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (7)
Keria (Ljubljana) (10)
Kloštrski e-podlistek (7)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (64)
Letno poročilo (Salezijanski mladinski center Rakovnik) (5)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (8)
Misli (Kew) (111)
Monitor ISH (14)
Naša Zvezda (1931) (171)
Novi glasovi geštalta (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Odmev iz Afrike (390)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (50)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (71)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (14)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Res novae (14)
Revija katoliške akcije (19)
Rimski katolik (41)
Salezijanski vestnik (351)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (171)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Stern der Neger (569)
Studia Historica Slovenica (23)
Studia mythologica Slavica (122)
Šematizem Lavantinske škofije (5)
Šolska kronika (5)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (16)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Venec cerkvenih bratovščin (78)
Verba hispanica (1)
Vestnik (1)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (572)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (11)
Zgodovinski časopis (38)
Zgodovinski zapisi (4)
Zvon Marije Pomočnice na Rakovniku (13)
Železne niti (1)
Leto izida
1150-1200 (3)
1180-1200 (1)
1300-1350 (1)
1330-1370 (1)
1347 (1)
1380-1420 (1)
1380-1450 (1)
1390-1410 (1)
1400-1450 (1)
1400-1500 (3)
1450-1500 (1)
1470 (2)
1471 (1)
1473 (2)
1480 (1)
1481 (1)
1483 (1)
1484 (1)
1489 (2)
1490 (1)
1490-1491 (1)
1491 (2)
1493 (1)
1494 (1)
1496 (1)
1508 (2)
1509 (1)
1525 (1)
1528 (1)
1532 (1)
1533 (1)
1535 (1)
1541 (1)
1544 (1)
1549 (1)
1550 (1)
1555 (2)
1557 (1)
1560 (2)
1561 (3)
1562 (7)
1563 (2)
1564 (1)
1565 (1)
1566 (2)
1567 (1)
1575 (2)
1576 (1)
1577 (1)
1578 (2)
1579 (2)
1580 (2)
1581-1582 (1)
1584 (3)
1587 (1)
1594 (1)
1595 (4)
1599 (1)
1609-1624 (1)
1612-1613 (1)
1624-1657 (1)
1638 (1)
1640 (1)
1640-1771 (1)
1657 (2)
1659 (1)
1661 (1)
1664 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1672 (1)
1673 (1)
1675-1790 (1)
1676 (1)
1677 (1)
1678-1682 (1)
1680 (1)
1682 (2)
1683 (2)
1684 (1)
1687 (1)
1688 (1)
1690 (1)
1691 (2)
1692 (1)
1696 (2)
1700 (5)
1705 (3)
1706 (1)
1707 (3)
1708 (2)
1709 (1)
1710 (1)
1711 (2)
1712 (3)
1713 (6)
1714 (1)
1715 (5)
1716 (3)
1717 (2)
1718 (3)
1718?-1730? (1)
1719 (3)
1721 (1)
1722 (1)
1723 (2)
1724 (2)
1725 (1)
1726 (1)
1727 (1)
1728 (2)
1729 (3)
1730 (6)
1731 (2)
1731-1757 (2)
1732 (1)
1733 (2)
1734 (3)
1735 (1)
1736 (1)
1737 (2)
1738 (4)
1739 (3)
1740 (2)
1741 (2)
1742 (3)
1743 (2)
1744 (5)
1745 (3)
1746 (2)
1747 (2)
1749 (1)
1750 (5)
1752 (2)
1753 (2)
1753-1830 (1)
1754 (2)
1755 (3)
1756 (3)
1756-1783 (1)
1757 (6)
1757-1767 (1)
1758 (2)
1759 (2)
1760 (3)
1760-1762 (2)
1761 (3)
1762 (6)
1763 (1)
1764 (4)
1765 (1)
1766 (2)
1767 (9)
1768 (10)
1769 (3)
1770 (7)
1771 (7)
1772 (3)
1773 (9)
1774 (2)
1775 (4)
1776 (5)
1776-1777 (1)
1777 (11)
1778 (1)
1779 (7)
1780 (6)
1780-1785 (1)
1780-1789 (1)
1780-1795 (1)
1780-1830 (1)
1781 (2)
1782 (3)
1782-1800 (1)
1783 (8)
1784 (6)
1784-1786 (1)
1785 (3)
1785-1800 (1)
1786 (3)
1787 (5)
1788 (5)
1789 (6)
1790 (4)
1790-1810 (1)
1791 (1)
1791-1802 (1)
1792 (9)
1792-1794 (1)
1793 (3)
1794 (4)
1795 (6)
1796 (7)
1796-1830 (1)
1797 (2)
1797-1799 (1)
1798 (3)
1799 (4)
1800 (11)
1800-1820 (1)
1800-1830 (1)
1800-1850 (2)
1801 (6)
1802 (3)
1803 (7)
1804 (10)
1805 (4)
1806 (7)
1807 (5)
1808 (5)
1808-1819 (1)
1809 (3)
1809-1811 (1)
1810 (4)
1811 (3)
1812 (2)
1813 (6)
1813-1814 (1)
1814 (2)
1815 (3)
1815-1820 (1)
1816 (4)
1817 (11)
1818 (6)
1819 (2)
1820 (10)
1821 (4)
1822 (12)
1823 (5)
1824 (7)
1825 (4)
1826 (26)
1827 (10)
1828 (10)
1828-1829 (1)
1828-1839 (1)
1829 (7)
1829-1839 (1)
1830 (12)
1831 (13)
1832 (13)
1833 (13)
1834 (13)
1835 (15)
1836 (9)
1837 (18)
1838 (10)
1839 (12)
1840 (15)
1840-1849 (1)
1841 (7)
1842 (5)
1843 (10)
1844 (8)
1845 (13)
1846 (17)
1847 (16)
1848 (15)
1849 (9)
1850 (19)
1851 (15)
1852 (2)
1853 (4)
1854 (5)
1855 (3)
1856 (5)
1857 (3)
1858 (2)
1859 (4)
1860 (4)
1860-1920 (1)
1861 (1)
1862 (4)
1863 (2)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (2)
1868 (2)
1868? (1)
1868-1877 (1)
1869 (3)
1870 (2)
1870-1879 (1)
1871 (5)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (4)
1875 (2)
1876 (2)
1876-1877 (1)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (2)
1880 (4)
1880-1881 (1)
1880-1889 (1)
1881 (5)
1882 (2)
1883 (4)
1884 (16)
1885 (22)
1886 (15)
1887 (21)
1888 (18)
1889 (20)
1890 (25)
1890-1898 (1)
1891 (16)
1891/1892 (1)
1892 (20)
1892/1893 (1)
1893 (23)
1894 (21)
1895 (19)
1896 (22)
1896-1898 (1)
1897 (28)
1898 (48)
1899 (45)
1899-1904 (1)
19?? (1)
1900 (69)
1901 (65)
1902 (68)
1903 (77)
1904 (79)
1905 (75)
1906 (79)
1906-1909 (1)
1907 (78)
1907-1909 (1)
1908 (75)
1909 (86)
1910 (89)
1910-1912 (1)
1911 (99)
1912 (91)
1913 (93)
1914 (92)
1915 (84)
1916 (94)
1917 (98)
1918 (94)
1919 (70)
1920 (78)
1921 (77)
1921-1922 (1)
1922 (83)
1923 (83)
1924 (85)
1925 (89)
1925/1926 (10)
1926 (84)
1926/1927 (10)
1926-1927 (1)
1927 (78)
1927/1928 (9)
1928 (84)
1928/1929 (10)
1929 (72)
1929/1930 (9)
1929-1939 (1)
1930 (77)
1931 (74)
1931/1932 (9)
1932 (80)
1932/1933 (8)
1933 (85)
1933/1934 (10)
1933-1937 (1)
1934 (86)
1934/1935 (8)
1934-1953 (1)
1935 (83)
1936 (94)
1937 (103)
1938 (102)
1939 (108)
194? (4)
1940 (109)
1941 (95)
1942 (83)
1942-1950 (1)
1943 (67)
1944 (56)
1945 (23)
1946 (19)
1947 (19)
1948 (9)
1949 (9)
1950 (6)
1950-1960 (1)
1951 (12)
1952 (5)
1953 (3)
1954 (9)
1955 (9)
1956 (7)
1956-1957 (1)
1957 (6)
1958 (10)
1959 (12)
196? (1)
1960 (11)
1961 (7)
1962 (8)
1963 (9)
1964 (6)
1965 (9)
1966 (4)
1967 (6)
1968 (5)
1969 (8)
1970 (9)
1971 (7)
1972 (8)
1973 (7)
1974 (6)
1975 (12)
1976 (11)
1977 (11)
1978 (11)
1979 (13)
1980 (11)
1981 (9)
1982 (9)
1983 (11)
1984 (11)
1985 (9)
1986 (10)
1987 (11)
1988 (10)
1989 (21)
1990 (11)
1991 (13)
1992 (13)
1993 (10)
1994 (39)
1995 (23)
1996 (30)
1997 (23)
1998 (44)
1999 (42)
2000 (35)
2001 (66)
2002 (48)
2003 (63)
2004 (58)
2005 (77)
2006 (58)
2007 (81)
2008 (79)
2009 (71)
2010 (92)
2011 (220)
2012 (175)
2013 (234)
2014 (264)
2015 (258)
2016 (223)
2017 (263)
2018 (282)
2019 (268)
2020 (275)
2021 (211)
2022 (40)
790-810 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (55)
Bicero (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Družina d.o.o. (202)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (90)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (51)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (15)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (3)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (25)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (9)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Kranj (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (295)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (569)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5310)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (13)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (4)
Ruska dača d.o.o. (569)
Salezijanski inšpektorat (421)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (573)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski misijon Melbourne (111)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (3)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (171)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Študentska založba (42)
Študijski center za narodno spravo (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (118)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1240)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (23)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Zavod Marianum (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (23)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (70)
ZRC SAZU (182)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (90)
Vsebina
Založnik
(73)
(na prodaj per c. kr. mestni gosposki v'' Tersti in drugih primorskih soseskah) (1)
... bey Joh. Georg Mayr (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
[s. n.] (4)
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (1)
A. F. Reichardt (1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (7)
A. M. Strgačić (1)
A. Reichard in druž. (2)
A. Šek (2)
A. Turk (1)
Adam de Ambergau (1)
Adam Friderik Reichhardt (1)
Admiral tisak (1)
Akademska založba (2)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Annales ZRS (1)
Anton Mahnič (41)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
apud Bernardum Albert vander Plassche (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Paulum Balleonium (1)
apud Sebastianum Gryphium (1)
apud Wenedikt viduam et filium (2)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (55)
arte et impensis Iohânis emerici de Spira (1)
Augustae Vindelicorum (1)
Ave Maria (1)
Bailly (2)
Baragovo misijonišče (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Beletrina (3)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Adam Frid. Reichhart ... (1)
bey Adam Friderich Reichhard, Laa. Buchdruckern (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (5)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Fridr. Reichardt ... (1)
bey Adam Friedrich Reichard ... (1)
bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Anna Elis Reichhardtin Wittib (1)
bey denen Widmanstätterischen Erben (1)
bey Franz Joseph Jenko (2)
bey G. Mayr (1)
bey G.M. ... (1)
bey Ignaz Kleinmayer ... (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. M. ... (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (3)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Johann Georg Mayr (2)
bey Johann Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Leonhard Heussler (1)
bey Matthias Sischowitz ... (1)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
Bicero (1)
Bird Publisher (62)
Bogoslovna fakulteta (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Brat Frančišek (3)
Bratovščina védnega češčenja presv. rešnjega Telesa (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (4)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. Kr. Bukvarstvo za šole (1)
Cankarjeva založba (2)
Capitulum cathedrale Labacense (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Casa editrice della Facolta di Lettere (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (20)
Cerdonis (1)
cerkveno predstojništvo (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
Chrio (1)
Cierre Grafica (1)
Cobol & Priora (1)
Cyril-Methodian movement (1)
das hat getruckt, Martinum Flach zu Strassburg (2)
der Verfasser (2)
Der Verfasser (1)
Didakta (1)
dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji (1)
dobijo se per Johannesi Kaiserji, buklivesarji (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Druck Und Verlag Des Josef Blasnik (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (2)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu per Johan. Fridrihu Egerju (1)
drukanu, inu se najde per Joan. Frideriku Egerju (1)
Drüstvo szvétoga Stevana (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo Bhakti Marga Slovenija (1)
društvo 'Dobrodelnost' (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo Pripravniški dom (215)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družabna pravda (1)
Družba Jezusova (15)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (6)
Družba sv. Mohorja (11)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družina (731)
Državna založba Slovenije (18)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Künigund Hergotin (1)
durch Vrban Gaubisch ... (1)
Dušnopastirski urad v Celovcu (1)
DZS (1)
E. Hon (1)
E. Janžič (1)
E.J. Bailly (1)
Edmundi Martini (1)
Eger (1)
Eno (3)
Erhard Ratdolt (1)
Etnografski muzej (1)
Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti ... (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
ex typographia polyglotta S. Congregationis de Propaganda Fide (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
F. Gnidovec (1)
F. Kleinmayr (1)
F. Udvar (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za poslovne vede (14)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
formis J. G. Mayr ... (2)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis J.G. Mayr (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis J.G.M.I.P.C.T. (1)
formis Joan. Georgii Mayr ... (2)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
formis, J.G. Mayr ... (1)
formis, Joannis Georgij Mayr ... (2)
Fran Jaklič (470)
Franz Renner, de Heilbronn (1)
Froben (1)
füskuti Landerer Mihaly ... (1)
G.L. Whitney (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
Gabriele-Založba Beseda (2)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
gedruckt bei J.B. Jeretin (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (5)
gedruckt bei Joseph Blasnik ... (1)
gedruckt bey Adam Frid. Reichardt ... (1)
gedruckt bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
gedruckt bey den Widmanstätt. Erben (2)
gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben (1)
gedruckt bey Gregorio Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Joh. Ignatz Heyinger ... (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (4)
gedruckt bey Joseph Kurtzböck (1)
gedruckt bey Joseph Sassenberg (3)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Leopold Eger, Gubernial Buch-Drucker (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften (1)
Gedruckt mit Merkischen Schriften (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (2)
gedruckt und zu finden bey Joh. Georg Schlegel ... (1)
gedruckt und zu finden bey Johann Retzer, k.k. Normalschulbuchdrucker (1)
gedruckt und zu finden in der edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey A.F. Reichardt ... (1)
gedruckt, bey adam Friedrich Reichhard ... (1)
gedruckt, bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt, und zu finden bey des seeligen Johann Georg Heptners Wittwe (1)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Genija (1)
Georg Gruppenbach (3)
Glas svobode (1)
Glasnik Srca Jezusovega (1)
Glavni pripravljalni odbor (1)
Gorenjski muzej (2)
Goriška Mohorjeva družba (3)
Gunther Zainer (2)
Günther Zainer (1)
H. Ničman (2)
H. V. Korn ... (1)
H. Zupan (1)
hoc opus exactum divina arte Joannis Amerbacensis ... (1)
I. Papsch & C. Tip. del Lloyd austr. (1)
I. Papš vladarski natiskar (2)
I. Papš, vladarski natiskar (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ibis (1)
Igbatii Merk (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
III. red (1)
im Verlage der k. k. Volkschulbücher-Vershleissung der Laibacher. Gubernial-Gebiethes, im Lyceal- Gebäude (1)
im Verlage der k.k. Schulbucher-Verrshleiss-Administration bey st. Anna in der Johannis-Strasse (1)
im Verlage der kais. kön. Volksschulbücher- Verschleissung des Laibacher- Gubernial- Gebiethes, im Lyceal- Gebände (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses ... (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (5)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis Michael Promperger ... (1)
impensis Michaelis Promberger (3)
impensis Michaelis Promberger ... (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Imperatorskoe russkoe arheologičeskoe obščestvo (1)
in der Edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in der v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in Druck befördert - zum bleibenden Andenken - von den Studierenden des zweiten philosophischen Jahrganges (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
'Indeks' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (56)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (203)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (13)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
is zherkami Dominika Biasutti (1)
isdal in saloshil Fr. Metelko (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. Blaznik (3)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Giontini (5)
J. Giontiniti (1)
J. Jenko (1)
J. Jurik (1)
J. K. Seitz (1)
J. Krajec (3)
J. Krošelj (5)
J. Leon (2)
J. Leon etc. (1)
J. Mandelc (1)
J. Oražem (1)
J. Osirnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. R. Milic (2)
J. Rakusch (2)
J. Schöndorfer (1)
J. Sirola (1)
J. Steinbrener (1)
J. Vodopivec (1)
J.J Heptner (1)
Janez Jurij Mayr (1)
Janž Mandelc (1)
jeh naprodaj imajo v'' Gorizi Jasbitz ino Bittesneck (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (3)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
jih je natisnil, in jih prodaja Joshef Skarbina (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (2)
jma na prodaj Joshef Skarbina (1)
jma na prodaj Joshef Skarbína (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Joann. Georg. Heptner (1)
Johann Amerbach (2)
Johanna Kraffta dediči (2)
Joseph Blasnik ... (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Kaliwoda (1)
Karis (5)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katol. tiskovno društvo (1)
Katoliška akcija (19)
Katoliška bukvarna (1094)
Katoliški misijoni (1)
Katoliški misijoni (Slovenska misijonska zveza) (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kilianus Piscator (Fischer) (2)
Klaverjeva družba (390)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (569)
Konzorcij Naša zvezda (171)
Križniški red (1)
KS (1)
KUD Logos (40)
Kula stražara (1)
L. Čepon (1)
L. Novosel (1)
L. Rutar (1)
L. Vendrami (1)
lastna založba (2)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (6)
Leonova družba (224)
Libreria editrice religiosa (1)
Liga katoliških Slovencev (1)
literis Egerianis (6)
literis Josephi Blasnik (1)
litris Eger (1)
litteris & sumptibus Ignatii Merk (3)
litteris Ignaty Merk (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Logos (3)
Lotter (1)
M. Gerber (3)
M. Turnšek (1)
Marianum (2)
Mariborska knjižnica (2)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev (1)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov (2)
Marijina Legija v slovenski župniji Marije Pomagaj (1)
Mavrica (1)
Mayr (1)
Mayr? (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Misijonski zavod (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (5)
Mladinski dom (1)
Molitvena zveza (1)
Morhart (1)
Multima (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Rupena (1)
na predaj pri Fridriki Leyarji (1)
na predajo se naidejo per Ant. Ferlinz (1)
na prodaj in v založbi Janeza Giontinija (1)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per Adam Henr. Honu ... (2)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (4)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Aloysju Raabu (2)
na prodaj per Eduardu Honu ... (1)
na pródaj per Edvardu Hónu ... (1)
na prodaj per Henriku Adamu Hónu ... (1)
na prodaj per Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na pródaj per Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (5)
na prodaj per Jan. Klemenzu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (37)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, ... (1)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj per Leopoldu Kremsherji ... (1)
na prodaj per Paternolli (2)
na prodaj per Rushizhku bukvovésu (1)
na prodaj per Shtefanu Bittesneck v'' Gorizi (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
na prodaj v'' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v'' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva. v' sholah (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi se ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
na prodaj v'' duhovshnizi (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na sztroski Udvary Ferencza (1)
na utrato Mihelna Prombergerja ... (1)
Nadbiskupski ordinarijat (1)
Nadškofijski ordinariat (111)
naidete per Aloysio Raab ... (1)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna tiskarna (2)
Naša pot (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natis Dominika Biasutti (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
natisnel Leopold Eger (1)
natisnęl Leopold Eger (6)
natísnęl Leopold Eger (1)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnen, inu se najde per Mar. The. Egerze (1)
natisnena per J. Nep. Prettner''ju (1)
natísnena per Mizi Rezarzi, vdovi (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbina (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbini (1)
natisneni, jih ima na prodaj Joshef Skarbina (1)
natisneni, jih ima na prodaj Maria Skarbina (1)
natisneni, jih ima naprodaj Maria Skarbina (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Ręzerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnenu, inu na pródaj per Joann. Ręzerju (2)
natisnil Antoni Gelb ... (2)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Eger (1)
natisnil Ferdinand shlahni od Klajnmajr (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (3)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil in založil J. Paternolli (1)
natisnil ino jih ima na prodaj Antoni Gelb (1)
natisnil ino na prodaj ima J. Leon (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
Natisnil ino na prodaj ima Janez Leon (3)
natisnil ino na prodaj imá Janez Leon (1)
natisnil ino saloshil Janes Leon (2)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
natisnil J.K. Jeretin (1)
natisnil Janes Leon (6)
natisnil Janes Leon ... (1)
natisnil Janes Retzer (1)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Janez Leon (2)
natisnil Joan Leon (1)
natisnil Jos. Blasnik (2)
natisnil Jos. Skarbina (1)
natisnil Josef Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik (65)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sasenberg (1)
natisnil Joshef Sassenberg (8)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (8)
natisnil L. Vendrami (2)
natisnil Leopold Eger (4)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natişnil Şhkarbina (1)
natisnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (2)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (2)
Natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
natisnila Rosalia Eger (2)
natisnila Rosalija Eger (2)
natisnila Rosalja Eger (1)
natisniti dal in prodaja Janez Giontini (1)
natisnjen in naprodaj per ... Kleinmayrju (1)
natisnjena per Egerji (1)
natísnjena per Egerji (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
natisnjene s pismenicami J.A. Kienreichovimi (1)
natisnjeno per Rosalii Eger (4)
natišjeno pri J.A. Kienreihu (1)
nella Stamperia della Sac. congr. de propag. fide (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Nova revija (92)
Novi svet (1)
oblata a Joanne Baptista Mayr ... (1)
Obzorja (17)
od Ignazja Męrka na prodaj utisnen (1)
od Joan. Rezerja natisnenu (1)
od Leop. Egerja na pródaj utisnenu (1)
Ognjišče (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (3)
pečatano pismeni' Kral. Univers. Peštansk. (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (10)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (3)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Aloisiu Raab ... (2)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Andream de Torresanis de Asula (1)
per Andreju Gassler (2)
per Andreju Gasslerja ... (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Antonium Koberger (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per Ferd. od Kleinmayru ... (5)
per Ferd. od Kleinmayru natiskavzu (1)
per Ferd. od Kleinmayru, natiskavzu (1)
per Franciscu Mathiasu Winkoviz (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Henricum Stayner (1)
per Ignaz. Aloys. Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Aloysiu Kleinmayr (1)
per Ignaziu Klainmajerju (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
per Ignaziu Kleinmayrju (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Ręzerju (1)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joanesu Rezerju ... (2)
per Joanesu Rezerju, Natiskauzu (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (2)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Josephu od Bacho ... (6)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
per Joshefu Gajgerji bukvarji (2)
per Joshefu od Bacho ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (7)
per Jurju Lichtu (1)
per Jurju Lihtu ... (1)
per katirem se tudi naprude naidejo (1)
per Kleinmajerju (1)
per Kristianu Groserju ... (1)
per Leonardum Wild de Ratisbona (1)
per Lovrenzu Bernabacherju pod Tranzho (1)
per Marie Theresie Heptnerze (1)
per Nazetu Kremsharju (1)
Per Nicolo Schiratti (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per Octavianum Scotum (1)
per Petrum Drach (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
per Vizenzu Ruziczku meistn. buquaveszu (1)
per Vizenzu Ruziczku meistnemu bukuavesizu (1)
per Waiman (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
pertisnene per J.A. Kienreihu (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
pisatelj (3)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
po Bartolu Ginammu ... (1)
po brattih Gallicichih (1)
po Brattih Murero (1)
po Siesz Jou'zefi (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Podporno društvo za duhovnike ljubljanske škofije (1)
Podvig (2)
Pokrajinski arhiv (2)
Pravna fakulteta (1)
pri Alojsji Waizingeri, knigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri knigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Alozji Wajcingeri knigari (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri Ivanu Rezeru (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
pri 'Siess Antoni (1)
pri Sziesz Anni Klári ... (1)
pri Sziesz Antoni (1)
pri Udvary Ferencz (1)
pri Weitzinger Aloysi (1)
pri Weitzinger J.A. knigari duga vulica, hiszna Nr. 18 (1)
pri Weitzingeri J.A. (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
pri Widmanstaettenskih erbih (1)
pri Widmanstätter. Erb. (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
pri Widmanstätterskih Erbih (2)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
pritiskano pri Franzi Ant. Schützi (1)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Reichard (4)
Reichardt (1)
Romar (1)
Rožmanov zavod (1)
Ruslica (5)
s pismenzami Andrea Leykama (1)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
S. Cajnkar (1)
S. Gabrielčič (1)
S. Žakelj (1)
S.K.A.D. (1)
s.n (1)
Salezijanski inspektorat (2)
Salezijanski inšpektorat (375)
Salezijanski zavod (39)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
saloshil A. Weiman ... (1)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (2)
saloshil J. Giontini (1)
saloshil J. Giontini, bukvar (1)
saloshil Janes Giontini ... (1)
Salve (33)
samozal. (8)
samozal. A. Zupančič (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. D. Trstenjak (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. I. Pangeršič (5)
samozal. J. Zupančič (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozal. V. Began (4)
samozaložba (12)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (20)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (7)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (2)
se dobe per Lovrenzu Bernbacherju ... (1)
se dobi pri Ignazi Shprizaji, bukvari (1)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se doby v Lublani na prudej v salogi Lovrenza Berpaherja mejstnega Buqvesa pod Tranzho (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naide per Joanesu Rezerju (1)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se naidejo per Joshefu Shotterju (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (2)
se najde per Aloysiu Raabu ... (1)
se najde per Andreju Gáslerju ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (3)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Joanesu Rezerju ... (3)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
se najde per Teresii Egerki ... (2)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
se najdejo per Joan. Bapt. Mayerju ... (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (3)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se najdejo per Vinzenzo Ruziczka ... (1)
se najdejo per vsih bukvovesarjih, natisnjene per Joshefu Kienreihu (1)
se najdejo pri Joshefi Sirolla ... (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (2)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
se neide per Anton Ferlinz, bukvarju v Marburgi (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
se neide per kraissiskimo teh buku-utiskouzu (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (2)
self-published (1)
Siess J. (1)
Sij (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skus Ign. Kleinmaierja ... (1)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (4)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Georga Gruppenbacha (4)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (2)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (2)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (27)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska Katoliška akcija (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (4)
Slovenska misijonska zveza (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (53)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (520)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (111)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski glas (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (3)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko bogoslovno semenišče (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko dušno pastirstvo (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (38)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (171)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Slowatch (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (20)
Spes (2)
srednješolski tečaj (1)
Srednješolski tečaj (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampana zpiszkmi Jósef Jánosa (1)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (2)
stampane z-Sziesz osztanka piszkmi (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (2)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane per shlatn. g. Jan. Thom. Trattnernu ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
Stiški samostan očetov cistercijanov (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus Joannis Michaelis Promberger ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (189)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
sze najdu v- Radgoni pri Weiczinger J. A. Knigári (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Šiman (1)
Škofijski ordinariat (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (44)
Študijski center za narodno spravo (2)
Teološka fakulteta (359)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Trubarjev antikvariat (1)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis & impensis J.G. Mayr ... (1)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Adami Frid. Reichhardt (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (3)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
typis Caroli Gerold (1)
typis congregationis Mechitharisticae (1)
typis Francisci Mathiae Winckowiz ... (1)
typis Georgij Kramer ... (1)
typis Ghelenianis (2)
typis Iosephi Thaddaei Mayr ... sumptibus Joannis Caroli Mally ... (1)
typis J.G. Mayr (1)
typis Jacobi VVenceslai Heyvvel inclyti regni Croatiae typographi (1)
typis Jo. Georgij Mayr ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (2)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis Joan. Georgij Mayr (3)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Bapt. Retzer (1)
typis Joannis Bartholomaei Pallas (1)
typis Joannis Barthomaei Pallas (1)
typis Joannis Friderici Eger (3)
typis Joannis Friderici Eger ... (2)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (3)
typis Joannis Georgii Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (5)
typis Joannis Retzer (1)
typis Joannis Thomae de Trattner ... (1)
typis Joannis Weitz (1)
typis Josephi Blasnik (3)
typis Josephi de Grangiis (1)
typis Labaci, Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Mathiae Kleinmayr ... (1)
typis Modesti Fentii ... (1)
typis Sacrae congreg. de propag. fide (1)
typis scholarum Piarum (1)
typis, & impensis Joannis Josephi Mayr ... (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, & sumptibus Joann. Georg. Heptner ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (2)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (2)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
Typogr. Cathol. (1)
Ulrich Morhart (18)
Unio cleri (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (122)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (3)
Univerza na Primorskem (97)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (16)
Univerza v Mariboru (16)
utisnenu per Ignaz. Męrku (2)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v'' Alojz Wajcingerovem knižiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (6)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (2)
v' commis. per Jenko (1)
v' knigíshi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
v salogi in na prodaj per Janesu Giontini ... (1)
v'' salógi z. k. bukvárnize sa shólske bukve, per s. Ani v'' Janesovih úlizah (1)
v'' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v'' salógi zesarske kraljeve bukvarnize sa shólske bukve, per sveti Ani v'' Janesovih úlizah (1)
v saloshbi in na prodaj per Ignazii Klemensu ... (1)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontini ... (1)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (4)
v saloshbi in na prodaj per Leopoldu Kremsharji ... (1)
v saloshbi in na prodaj pri Janesu Giontini ... (3)
v zalogi Ces. kralj. bukvarstva za šole, pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
Vereins-Buchdrukerei (1)
Verfasser (1)
Verl. des vereines (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
verlegt und zu haben bei Adam Heinrich Hohn ... (2)
Viharnik (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Vladarska tiskarnica (1)
Vladavina Kraljestva (4)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (2)
vodstvo Dejanja sv. Detinstva (1)
Volksschulbücher-Verschleißung des Laibacher- Gubernial-Gebiethes (1)
vsakladi Joannesa Helma, u' Lublani ... (1)
vstinenu ! per Joannesu Leonu v' Zelovzi (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (2)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (2)
vtisneni skusi Joannesa Leona (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene per Josh. Shotterju Shtamparju (1)
vtisnjene per Joshefu Schoterju shtamparju, 1795, per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene per Joshefu Schotterju ..., 1795, per katirem se tudi naprude naideo (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (2)
vtisnjene, inu se naidejo per Ign. Kleinmayru ... (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Watch Tower (1)
Založba škofijskega ordinariata (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (17)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
založil in natisnil E. Seitz (1)
založil J. Majciger (1)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zavezniška vojaška uprava britansko-ameriški pas Svobodnega tržaškega ozemlja, Urad za prosveto (1)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod Marianum (12)
Zavod za dušo (1)
Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, KE (1)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (23)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Zlatomašni mirovni sklad (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (83)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (20)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (122)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (12)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (3)
z-Perger Ferentza piszkmi (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Joh. Bapt. Volusius (1)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
zu finden im Priesterhause (1)
zu finden, bey Michael Promberger (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (90)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župni urad Tržič (3)
župnija (1)
Župnija (1)
Župnijski urad (5)
Župnijski urad Rakovnik (13)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Išči med rezultati (9427)